Nyt rakennetaan tuulivoimaa!


Kuva: Aki Kolehmainen 

Tuulivoimaa rakennetaan nyt Suomessa ennätysvauhtia: vuosikymmen sitten tuulivoima kattoi kuluttamastamme sähköstä alle prosentin, nyt noin 10 prosenttia ja vuosikymmenen puolivälissä jo neljänneksen. Teknologia on kehittynyt aimo harppauksin, ja nyt rakennettava tuulivoima on markkinaehtoista.

Se ei siis saa – tai tarvitsekaan – valtion tukea. Tuulivoima kasvattaa Suomen energiaomavaraisuutta, vie meitä kohti kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja sitoo Suomeen usean miljardin investoinnit. Ennen kaikkea tuulivoima tuo lukuisiin kuntiin eri puolille Suomea elinvoimaa ja suuret kiinteistöverotulot. 

Tuulivoimainvestoinnit hajautuvat laajalle, samoin voimaloiden rakennustyöt. Lainsäädännön näkökulmasta tuulivoimatyömaat ovat rakennustyömaita samoin kuin mitkä tahansa muutkin rakennustyömaat. Yksittäisiä voimaloita rakennetaan lähivuosina satoja. Nykyvoimalat vaativat suurusluokkaa kilometrin välimatkan toisiinsa, joten yksittäisiä rakennuskohteita on hyvin hajautetusti. Samalla, kun tehdään paljon ja nopeasti, kasvaa myös onnettomuuksien todennäköisyys. 

Suomessa, kuin myös maailmalla, tuulivoimaan liittyviä onnettomuuksia on tapahtunut vähäisesti. Mahdollisten onnettomuuksien mittakaava on pieni, mutta toki suuriin korkeuksiin ja komponentteihin, isoihin nostureihin ja kuljetuksiin liittyy aina omat, varsin isot riskinsä.

Tuulivoima-alalla on pitkälle kehittynyt turvallisuuskulttuuri, mutta kuten monella muullakin alalla, haaste on turvallisuusajattelun jalkauttaminen läpi koko alihankintaketjun, työmaille ja hetkeen, kun verensokeri on laskenut lounaan lähestyessä, työvuoro alkaa olla paketissa tai kiire painaa. Miten varmistetaan, että turvallisuuskulttuuri on jokaisella työmaalla olijalla selkäytimessä? Suomen Tuulivoimayhdistys tarttuu tänä vuonna aiheeseen ennaltaehkäisevästi ja erityisellä tarmolla – ennen kuin sattuu ja tapahtuu.  

Heidi Paalatie
operatiivinen johtaja
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
tuulivoimayhdistys.fi

Jaa tämä artikkeli


Rakentaminen ja infrastruktuuri