Nyt kannattaa investoida Paltamoon


Isoimman pöhinän saa aikaan KaiCell Fibers Oy:n biotuotetehdashanke, jonka investointipäätöstä odotetaan vuosien 2022– 2023 aikana. Tavoitteena käynnistää tuotanto vuonna 2025 ja tuottaa noin 600 000 tonnia valkaistua havu- ja koivusellua vuodessa. Tehdasalueen viereen on suunnitteilla noin 27 hehtaarin teollisuusalue yrityksille, jotka hyötyvät suurhankkeesta. 

”Biotuotetehdas tarvitsee rakennus- ja tuotantovaiheessa monenlaisia palveluita sekä tarjoaa valmistuttuaan erilaisia sivuvirtoja jatkojalostukseen. Saataville tulee edullista lämpöenergiaa ja myös edullista sähköä sisäisen sähköverkon kautta ilman siirtomaksuja”, valottaa KaiCell Fibers Oy:n toimitusjohtaja Hannu Heikkinen. 

Näiden hankkeiden lisäksi Paltamo kaavoittaa viittä tuulivoimapuistoa sekä panostaa kiertotalouteen ja elinvoimansa kasvattamiseen. 

”Logistinen sijaintimme on erinomainen valtatie 22:n varrella, rautateiden risteyksessä ja vesistön äärellä. Asumisen sekä teollisuuden ja palveluiden sijoittumisen kannalta kunta on aivan ykköspaikalla”, sanoo kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi. 

Kunta on käynnistänyt Investoi Paltamoon -hankkeen, joka edesauttaa paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yritysten investointeja ja kasvua. Väkimäärän odotetaan nousevan jo rakentamisen aikana huomattavasti, kun jopa sadat yritykset hakevat kasvua biotuotetehdashankkeesta. 

Lisätietoja antaa: projektipäällikkö Esa Järvenoja, Investoi Paltamoon -hanke, puh. 040 546 5878 

Jaa tämä artikkeli


Elinvoimainen Suomi