Nykyaikaisen kiinteistön järjestelmäkokonaisuus luo haasteita ja tarjoaa mahdollisuuksia ylläpidolle ja elinkaarenhallinnalle


KIINTEISTÖN JÄRJESTELMÄYMPÄRISTÖN HYÖDYNTÄMÄTÖN POTENTIAALI KÄYTTÖÖN

 

Rakennettu ympäristö sisältää huomattavia määriä erilaisia IoT-laitteita, etäohjattavia järjestelmiä ja laitteita sekä näihin liittyviä tietoliikenneverkkoja. Tämä kokonaisuus sulkee sisäänsä valtavan määrän hyödyntämätöntä potentiaalia, dataa.

50.000 m2 toimistokiinteistöön asennetaan rakennusvaiheessa tuhansia valaisimia, kiinteistöautomaation sensoreita ja toimilaitteita, turvallisuusjärjestelmien aktiivilaitteita sekä mahdollisesti tuhansia muita IoT-laitteita. Lopulta kiinteistössä voi olla kymmeniä tuhansia IoT-laitteita ja kymmeniä kokonaisuuteen integroituja ohjausjärjestelmiä haastavassa verkkoympäristössä. Järjestelmien suunnittelu tehdään urakkarajojen mukaisesti ja käyttöönotto lähes samanaikaisesti kaikkien järjestelmien osalta. Kokonaisuuden testaaminen ja yksittäisten järjestelmien sovittaminen käyttöympäristöön on erittäin haastavaa useista riippuvuuksista johtuen, mutta juuri siksi se on tärkeää.

Kiinteistössä voi olla kymmeniä tuhansia IoT-laitteita ja kymmeniä kokonaisuuteen integroituja ohjausjärjestelmiä haastavassa verkkoympäristössä.”

Kiinteistön järjestelmien välisten riippuvuuksien ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta loppukäyttäjän tarve ja palveluntoimittajan tarjonta saadaan kohtaamaan ja jotta ylläpidon ajan palveluista ja palvelutasoista sopiminen on mahdollisimman suoraviivaista. Riippuvuuksien ymmärtäminen on myös välttämätöntä, jotta  käytön aikana voidaan tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti häiriöttömiä ja turvallisia palveluita niin loppukäyttäjän kuin palveluntoimittajankin näkökulmasta. Etäkäytön mahdollistaminen on tärkeää, sillä se vähentää turhia ajokilometrejä ja reaaliaikainen sekä prediktiivinen eli ennustava analytiikka mahdollistavat huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamisen tarpeen mukaisesti, oikea-aikaisesti ja vastuullisesti.

Osaango on kehittänyt menetelmän, joka kuvaa visuaalisesti ympäristöön liittyvien järjestelmien riippuvuudet ja vaikutukset toisiinsa sekä auttaa tunnistamaan hyödyntämättömän potentiaalin. Lisäksi Osaangon ylläpitämän avoimesti lisensoidun APIOps Cycles -menetelmän avulla voi kehittää nopeasti, teknologiariippumattomasti ja liiketoimintalähtöisesti tuotteistettuja ohjelmointirajapintoja (API). Osaango toteuttaa edellä mainituista aiheista koulutuksia sekä verkossa että etänä yhteistyössä mm. Tampereen yliopiston, Laurea-ammatikorkeakoulun, KONE Oyj:n ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa julkisina ja asiakaskohtaisesti räätälöityinä.

Osaango on liiketoimintalähtöisen rajapintakehityksen, tiedonhallinnan ja tiedon tuotteistamisen, menetelmä-ja palvelukehityksen sekä järjestelmäympäristön kokonaisarkkitehtuurin ja jatkuvuuden hallinnan asiantuntijaorganisaatio ja konsulttitalo. Osaango kouluttaa markkinalle uusia osaajia sekä kehittää koulutusohjelmia yhdessä oppilaitosten, yritysten sekä julkishallinnon organisaatioiden kanssa.

Market Data Forecast on listannut Osaangon yhdeksi avainpelureista ja ainoana suomalaisena suurimpien IT-talojen joukkoon globaalissa API-hallinnan markkinan vuosia 2020-2025 koskevassa ennusteessa.

fi.osaango.com

Jaa tämä artikkeli


Rakentaminen 2021