Nuoret esimiehet johtamisen kasvupolulla


S-market Ruoholahden Marketpäällikkö Henri Jalonen.

S-ryhmä kannustaa henkilöstöään tarttumaan uuteen ja kehittymään. Motivoituneille tekijöille tarjotaan mahdollisuuksia edetä esimieheksi nopeasti. Nuorena esimieheksi päässeet arvostavat saamiaan haasteita ja haluavat jakaa oppejaan työntekijöilleen.

Ison Omenan Prisman palvelupäällikkö Maija Elo.

S-ryhmässä työntekijöiden aktiivisuus palkitaan, haasteita kaipaava voi päästä esimiestehtäviin aikaisessa vaiheessa työuraa. S-Trainee-ohjelma antaa mahdollisuudet kehittyä tulevaisuuden johtajiksi tai asiantuntijoiksi. 

S-market Ruoholahden Marketpäällikkö, vuonna 2018 S-Trainee-ohjelmaan valittu Henri Jalonen kokee, että oma aloitteellisuus on poikinut tuloksia. 

”Tavoitteeni oli, että voin edetä työssä, joka on minulle mielekästä ja jossa voin haastaa itseäni. Oma aktiivisuuteni mahdollisti ensikosketukset esimiestehtäviin hyvissä ajoin ennen Trainee-valmennuksen päättymistä.”

Ison Omenan Prismassa palvelupäällikkönä toimivalla Maija Elolla on vastaava kokemus. Hän on ehtinyt työskennellä kolmetoista vuotta osuuskauppalaisena ensin Keulassa ja nyt HOK-Elannossa, seitsemässä toimipaikassa. Hän on suorittanut useita S-ryhmän tarjoamista valmennuksista, mm. esimiesten perusvalmennuksen 2012–13.

”Minua on aina innostanut uuden oppiminen, olen halunnut ja hakenut vastuuta. Uralleni on ollut ratkaisevaa, että tämä on työnantajan puolelta tunnistettu.” 

Molemmat kokevat, että esimiestehtävät ovat tuoneet asiaosaamisen lisäksi nykyisessä työelämässä välttämättömiä kykyjä, kokonaisuuksien hallintaa, vuorovaikutustaitoja, sekä tavoitteiden asettamista ja seuraamista. 

”Yritän innostaa koko työyhteisöä toimimaan yhteisten tavoitteiden hyväksi. On tärkeää, että kaikki tietävät mitä heiltä odotetaan”, Jalonen kertoo.

Nuoret työntekijät odottavat esimieheltä läsnäoloa

Kaupan alalla monet työntekijät ovat uransa alkuvaiheessa ja heidän elämäntilanteensa vaihtelevat. Tämä edellyttää esimiehiltä joustavuutta ja yksilöllisten tarpeiden ymmärtämistä.

”Omien työntekijöiden tunteminen on tärkeää. Jos joku haluaa eteenpäin urallaan, kannustan siihen. Mutta esimerkiksi opiskelijalla tämä työpaikka voi olla välivaihe ja sekin täytyy ymmärtää”, Jalonen kuvailee.

Elon mukaan läsnäolo ja kuunteleminen korostuvat. Myös oikeiden työkalujen ja aikataulujen kautta luodaan puitteet työn tekemiselle. 

”Varsinkin nuorille täytyy luoda raamit tekemiseen, mutta luottaa ja antaa vapautta tehdä asiat omalla tavalla. Nuorten kohdalla esimies on mielestäni korostetusti mahdollistaja. Niin perehdytyksen kuin työvuorojen täytyy olla kohdillaan, jotta onnistumiselle on edellytykset.”

Sekä Elo että Jalonen kokevat saaneensa henkilökohtaista tukea työssä kehittymiseen ja haluavat jatkaa perinnettä.

”Omat esimieheni ovat alusta saakka ottaneet minut mukaan perehtymään. Minua on kohdeltu yhdenvertaisena ja varmistettu, että asiat eivät tule eteen ensimmäistä kertaa, kun itse siirryn esimieheksi”, Elo toteaa. 

”Edestä johtaminen on ehkä liikaakin käytetty termi, mutta itse haluan aidosti olla tavoitettavissa ja antaa arvostusta työntekijöilleni tekemällä töitä rinnakkain”, Jalonen mainitsee.  

Molemmat esimiehet kartuttavat monipuolista työkokemusta. Jalonen kuvailee panostavansa pohjatyöhön, jotta voi tavoitella yhä vastuullisempia johtotehtäviä. Elo tekee tällä hetkellä ylemmän AMK:n opinnäytetyötä SOK:n HR-ketjuohjauksen kanssa yhteistyössä. 

”Mitä enemmän opin, sitä useammat asiat alkavat kiinnostamaan. On ymmärrettävä, että maailma muuttuu jatkuvasti, joten itsekään ei tule koskaan valmiiksi”, Elo summaa. 

Potkua uralle S-ryhmän valmennusohjelmista 

S-ryhmä tarjoaa S-Trainee-valmennusohjelmia ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tai pian valmistuville. Sen kautta valmennetaan uusia kykyjä S-ryhmän johtopaikoille ja vaativiin johto- ja asiantuntijatehtäviin. Seuraava S-Trainee-haku käynnistyy keväällä 2021.Lisäksi S-ryhmä tarjoaa ammattikorkeakoulu- tai muun ammatillisen tutkinnon suorittaneille tai pian valmistuville S-Päällikkö-valmennusohjelmaa, jossa koulutetaan rohkeita ja haasteita pelkäämättömiä esimiehiä vaativimpiin tehtäviin. Ohjelman toteutukset ovat alueellisia. Lue lisää valmennuksista osoitteessa
www.s-ryhma.fi/tyopaikat/korkeakouluopiskelijat.

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi