Nopeasta teknologian kehityksestä huolimatta ihminen on työelämän tärkein voimavara


Erkka Westerlund 

Elämme juuri tällä hetkellä voimakasta muutoksen aikaa. Teknologian todella nopea kehitysvaihe muuttaa työelämää. Yhteydenpito helpottuu ja etä-työ mahdollistuu. Muutos vaatii uusia ammattitaitoja, aiheuttaa jatkuvan oppimisen tarpeen ja toisaalta antaa uusia mahdollisuuksia työn toteuttamiseen. Samaan aikaan työelämässä, opetusalalla tai urheiluvalmennuksessa tapahtuva hidas kulttuurin muutos ihmisten kohtaamisessa, autoritaarisesta ja yksisuuntaisesta johtamisesta luottamuksellisen dialogin suuntaan, on auttanut ymmärtämään, että ihminen on yrityksen tärkein voimavara. Tuntuu paradoksaaliselta, että vaikka teknologia kehittyy, ihmisen ja yhteistyön merkitys tulevaisuuden työelämässä korostuu. Kun tähän lisätään nuorten sukupolvien suhtautuminen työhön, työn merkityksellisyyden kasvu heidän elämässään ja sitä kautta uusi vaatimus ihmisten johtamiseen, olemme mielenkiintoisten haasteiden edessä.

Työssä vaadittavien ammattitaitojen ja asiantuntijuuden ohella ihmissuhdetaitojen merkitys tulee kasvamaan. Puhutaan valmentavasta johtajuudesta, jossa työn johtamisen lisäksi tavoitteena on auttaa ihmistä kehittymään. Valmentava johtajuus edellyttää hyvää itsetuntemusta – etenkin oman henkisen kasvuprosessin läpikäyntiä. Oman hyvän itsetuntemuksen avulla johtaja voi tunnistaa myös toisia ihmisiä, oppia empatiaa sekä auttaa ihmisiä kehittymään. Suurin käyttämätön voimavara löytyy ihmisten henkisestä kasvusta sekä yhteistyökyvystä. Sen vuoksi monologi ja ylhäältäpäin johtaminen korvataan dialogilla ja luottamuksen luomisella ihmisten välille. Hyvä johtaminen on tulevaisuudessa enemmän yhdessä tekemistä kuin ylhäältä alaspäin johtamista. Hyvä johtaja voi auttaa työntekijöitään tunnistamaan, kehittämään ja käyttämään omia henkisiä voimavaroja sekä tekemään yhdessä. Urheilussa valmentajana minun tehtäväni on ollut auttaa urheilijaa kehittymään itseohjautuvaksi, aloitteelliseksi ja yhteistyökykyiseksi. Nämä ominaisuudet toimivat varmasti myös työelämässä. Huipputiimi koostuu henkisesti vahvoista ihmisistä. 

Kirjoittaja on suomalainen jääkiekkovalmentaja.

Jaa tämä artikkeli


Työelämä