Nokialla syntyy uutta – tavoitteena tuplata keskustan asukkaiden määrä ja luoda vireää kaupunkielämää


Nokian Kolmen sydämen keskusta -keskustavisio 2030 ohjaa kaupungin nyt tekemää kehittämistyötä. Keskustan elinvoimaisuutta tuetaan vilkkaalla asuntorakentamisella sekä lähiliikenteeseen ja kulttuuri- ja tapahtumatoimintaan panostamalla.

Nokian kaupungin tavoitteena on nostaa keskusta-alueen asukasmäärä kaksinkertaiseksi, viiteen tuhanteen. Toimenpiteitä tämän saavuttamiseksi tehdään kolmessa eri osakeskustassa, joista yksi on ydinkeskustan, eli Välikadun ja Pirkkalaistorin alue, jonne avautui viime vuonna myös kirjasto- ja kulttuuritalo Virta.

Ydinkeskustaan on nyt rakennettu ja rakentumassa useita uusia kerrostaloja. Yhteensä alueelle saadaan hankkeiden myötä noin 46 tuhatta kerrosneliömetriä asuntoja sekä liiketiloja.

– Nämä hiljattain valmistuneet tai rakentumassa olevat asuinrakentamisenhankkeet kasvattavat asukasmäärää merkittävästi. Tämä luo samalla keskustan palveluille kysyntää ja lisää elinvoimaa keskustassa, kertoo kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Toinen keskustan kehittämiskohde on asemanseudun ja uuden matkakeskuksen muodostama kokonaisuus. Suunnitteilla on rautatieaseman toinen asemalaituri ja alikulku, uusi linja-autoasema, liityntäpysäköintialueet sekä uutta asuinrakentamista aseman läheisyyteen.

– Asemanseudun kehittäminen on keskeistä myös saavutettavuuden kannalta. Haluamme varmistaa sujuvat yhteydet lähi- ja kaukoliikenteelle, Nieminen toteaa.

Keskustan kehittämistyössä huomioidaan myös Tehdassaari, joka tukee vahvasti Nokian kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa. Kaupunki toivoo, että Tehdassaaren alueesta muodostuu tulevaisuudessa kaupunkilaisille ja matkailijoille vetovoimainen kohde, jossa viihdytään.

Elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen ja kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen pitävät tärkeänä, että keskusta on myös vetovoimainen yritystoiminnan alusta. Kuva: Laura Niittymäki

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja monen tasoiset toimenpiteet takaavat onnistumisen

Lisärakentamisen ja tiivistämisen ohella Nokialla halutaan rakentaa keskustasta myös kulttuurin ja kohtaamisten paikka, joka houkuttelee kaupunkilaisia viihtymään urbaaniin olohuoneeseen.

– Keskustavisiossa nostetaan esille kulttuurin kehittäminen, josta kirjasto- ja kulttuuritalo Virta on jo yksi esimerkki. Lisäksi satsaamme esimerkiksi Pirkkalaistoriin. Näyttävät puistoalueemme antavat mahdollisuuksia erilaisille tapahtumille, esittelee elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen.

Kaupungissa nähdään selvästi myös lähipalvelujen merkittävä rooli. Tämän takia yrittäjäyhteistyö on tärkeä osa kaupungin kehittämistä.

– Meillä on mutkattomat välit yrittäjäyhteisön kanssa ja aitoa yhdessä tekemisen henkeä, Laakkonen kuvailee. Nokialla keskustan elävöittäminen nähdään monitasoisena ja jatkuvana toimintana, jossa erikokoiset toimenpiteet tukevat toisiaan. Isojen rakennushankkeiden lisäksi tarvitaan pienempiä tekoja, joista esimerkkinä ovat vaikkapa yrittäjien kanssa yhteistyössä toteutetut myyntitapahtumat ja joulutorit tai keskusta-alueelle käyttöön saatavat Tier-sähköpotkulaudat.

– Meille kehittämistyössä on tärkeää, että teemme toisaalta visiotason, kauaskantoisia päätöksiä, mutta myös pienempiä, tässä ajassa tärkeitä ja merkittäviä tekoja, Nieminen vetää yhteen.

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta tuo taidetta ja kulttuuria keskustaan osaksi arkiympäristöä. Kuva: Mikko Ovaska
Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi