NCC kasvaa Pirkanmaalla – menestystä haetaan asiakaslähtöisellä, aikataulujen luotettavuuteen ja työturvallisuuteen panostavalla otteella


NCC on yksi merkittävimmistä Suomessa toimivista rakennusalan asiantuntijoista. Pirkanmaan alueella yrityksen tavoitteena on kasvaa kiinnostavien hankekehitys- ja urakkakohteiden avulla. 

NCC kuuluu Pohjoismaiden johtaviin rakennusalan yrityksiin. Pirkanmaalla NCC pyrkii nyt kasvamaan yhä vahvemmin. Hyvän pohjan tälle luovat kattava tunnettuus ja positiivinen maine paikallisten yhteistyökumppanien ja asiakkaiden joukossa. 

– Olemme olleet aiemmin volyymeiltamme suurempia tällä alueella ja nyt olemme uuden kasvun alkutaipaleella. Sen myötä olemme aloittaneet uusia hankkeita tämän vuoden puolella ja luomme kasvupolkua seuraaville vuosille, kertoo Petri Moksén, yksikönjohtaja, NCC Building Nordics, Tampere 

Laajoja hankkeita työn alla 

NCC toteuttaa tällä hetkellä kahta suurta, urakkakilpailutusten kautta voitettua hanketta Pirkanmaan alueella. Ensimmäinen näistä on Akaan Viialan uusi 750 oppilaalle toteutettava yhtenäiskoulu. Koulussa panostetaan erityisesti rakennuksen terveellisyyteen. 

– Koulussa on esimerkiksi rakennusaikainen olosuhdehallintaseuranta kosteutta ja lämpötilaa varten. Tällä voidaan estää toteutusvaiheessa syntyvät ongelmat, Moksén mainitsee. 

Lisäksi työmaalla on panostettu työturvallisuuden kannalta tärkeään pölynhallintaan. Paikalla on esimerkiksi erillinen pölynpoistoon tarkoitettu työmaakoppi, jonka avulla estetään pölyn kulkeutuminen sosiaalitiloihin tai kotiin. 

Akaalla on käynnistynyt myös keskuskeittiöhanke, joka on Moksénin mukaan luonteva jatkumo NCC:n aiemmin toteuttamalle hyvinvointikeskushankkeelle. 

– Meillä on kunnan vastuuhenkilöiden kanssa hyvä yhteistyösuhde ja olemme saaneet heiltä positiivista palautetta. 

Hankekehitysprojektien osalta loppukesän ja alkusyksyn aikana on tarkoitus aloittaa Kangasalan Lamminrahkan ensimmäisen asuinkorttelin osalta. Kokonaisuudessaan NCC rakentaa alueelle kolme asuinkorttelia sekä pysäköintikorttelin. 

Toinen tämän vuoden puolella aloitettava laaja hanke on Hatanpäähän yhteistyössä TA-Asumisoikeus Oy:n, Niam Oy:n ja Aimo Park Finland Oy:n kanssa toteutettavat asuinkorttelit. 

Luotettavuus ja reiluus ohjaavat toimintaa 

Moksénin mukaan toteutettavien hankkeiden osalta tavoitteet eivät ole pelkästään liiketoimintaan liittyviä, vaan toiveissa on ennen kaikkea korkea asiakastyytyväisyys. 

– Haluamme luoda asiakaslähtöisyyden, laadun ja aikataulunhallinnan kautta hankkeita, jotka ovat työturvallisesti toteutettuja ja liiketoiminnallisesti kannattavia. Asiakkaiden tulee olla tyytyväisiä sekä matkaan että lopputulokseen. 

Asiakaslähtöisyyttä luo pitkälle NCC:n toimintamalli, jossa sen kaikki kohteet ovat sijoittajalähtöisiä. Moksénin mukaan tämä varmistaa, että sijoittajakumppanien kanssa voidaan käydä säännöllistä dialogia ja kehittää toimintaa palautteen kautta. 

Omilla työntekijöillä tärkeä rooli menestyksessä 

Nyt odotettavissa olevan kasvun myötä Tampereen yksikköön on sekä rekrytoitu, että rekrytoidaan uusia osaajia. Oman hyvin toimivan tiimin merkitys onnistumisissa onkin suuri. Työntekijöitä ohjaa koko yrityksen kattava Star behaviors -ohjelma, jolla tuetaan muun muassa työmotivaatiota ja toimivaa yhteistyötä. 

-On tärkeää, että kaikilla on selkeä käsitys siitä, mitä yritys, oma yksikkö ja asiakas haluavat. Näitä asioita onkin syytä käydä jatkuvasti läpi, Moksén kuvailee. 

Työntekijöille paljon esillä oleva teema on kattava panostaminen työturvallisuuteen. Yrityksessä sen tukemiseksi on konseptoitu esimerkiksi Turvavartit, joissa perehdytään säännöllisesti turvallisuuteen liittyviin aihepiireihin. 

Ennakkoluulottomasti kohti tulevaa 

Koko NCC:n tasolla menestystä haetaan myös edelläkävijyyden ja tulevaisuuden trendien hyödyntämisen kautta. Tämä näkyy myös Suomessa ja Tampereen yksikössä. Moksén itse näkee, että esimerkiksi hybridihankkeet, jotka yhdistävät asumista eri hallintamuodoissa, liiketiloja ja pysäköintiä ovat kiinnostava nouseva ilmiö. 

– Lisäksi totta kai meillä on esimerkiksi digitaalisessa ja VDC (Virtual Design and Construction) -maailmassa paljon kehitystä käynnissä. Tämä tuo paljon uutta hankkeiden toteuttamiseen, aina laskennasta lähtien, hän kertoo. 

Toinen jo pidempään rakennusalaa ravistellut ilmiö on ympäristöystävällinen ja vähähiilinen rakentaminen. NCC Suomi tekeekin Stora Enson ja Combient Puren kanssa yhteistyötä, jonka myötä on tarkoitus tuoda esille vähähiilisten rakennusmateriaalien päästövähennysvaikutuksia sekä rakentamisen ratkaisuja, joilla uusien rakennusten päästöjä voidaan minimoida. 

Pirkanmaan alueen hankkeiden osalta tulevaisuudennäkymät ovat Moksénin mukaan kirkkaat. 

– Kun meneillään olevat hankekehitysaihiot saadaan tuotantoon, luomme sitä kautta volyymia ja samalla haemme putken toiseen päähän uusia hankkeita. Näen, että tulevaisuudessa meillä on hyviä hankkeita, joita kehitämme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja toteutamme loistavalla laadulla, Moksén summaa. 

Lue lisää: www.ncc.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä pirkanmaa