Myelofibroosipotilaille tarvitaan selkeä hoitopolku


Myelofibroosipotilaiden varhainen diagnoosi ja oikea-aikainen hoidon aloitus vaativat perusterveydenhuollolta ja hematologialta tiiviimpää yhteistyötä.

Sisätautien ja kliinisen hematologian erikoislääkäri Minna Lehto HUSista sanoo, että myelofibroosipotilaiden hoitomahdollisuudet ovat lisääntyneet, mutta haaste on löytää ne potilaat, jotka ovat olleet pitkäänkin vähäoireisina. 

Lehdon mukaan myelofibroosipotilaiden hoitoa voitaisiin parantaa esimerkiksi perusterveydenhuollon ja hematologian kiinteämmällä yhteistyöllä. 

“Myelofibroosipotilailta puuttuu käytännössä usein sekä hoitopolku että -suunnitelma”, Lehto toteaa. 

Myelofibroosi on harvinainen myeloproliferatiivinen sairaus, johon sairastuu Suomessa noin 50–60 henkilöä vuodessa. Yleensä poikkeavuudet potilaan verenkuvassa – kuten anemia tai suuri valkosolujen määrä – havaitaan silloin, kun potilas käy esimerkiksi työterveystarkastuksessa. 

“Hematologin ensikäynnille tulee myös potilaita, joilla on jo hyvin kookas perna.” 

Lehto korostaa, että oikea-aikainen hoidon aloitus vaikuttaa positiivisesti potilaan elämänlaatuun ja sairauden kulkuun. 

“Nythän meillä on hoitovaihtoehtoja myös pernan kasvun hillitsemiseen. Etenkin 40–65-vuotiaat sairastavat olisi hyvä löytää, koska he ovat myös mahdollisia kantasolusiirto-kandidaatteja.” 

Lehdon mielestä myelofibroosipotilaiden hoidossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön tulisi olla saumatonta ja joustavaa. 

“On tärkeää, että avoterveydenhuollossa osataan epäillä sairautta, jotta potilaat löydetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhteistyötä tarvitaan myös potilaan mahdollisten muiden sairauksien hoidossa ja silloin, kun tauti etenee eikä lääkehoidoista enää ole hyötyä.” 

Suomen hematologian klinikoissa noudatetaan myelofibroosihoidon kansainvälisiä suosituksia. 

“Olisi hyvä vielä laatia myös kansalliset hoito-ohjeet, joihin kirjattaisiin työnjako eri yksiköiden välillä”, Lehto pohtii. 

Minna Lehto on toiveikas sen suhteen, että myelofibroosipotilaiden hoitopolku saadaan vielä jossain vaiheessa esimerkiksi Terveyskylä.fi-portaaliin, josta löytyvät nyt jo useiden eri sairauksien hoitopolut. 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi Terveys