Monipuolinen erikoislääkärikoulutus kiinnostaa Kainuussa


Kainuun sote-kuntayhtymän vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualueen ylilääkäri Marjut Hovinen.

Kainuun sote-alueella on kiinnitetty erityistä huomiota erikoistuvien lääkärien monipuoliseen koulutukseen. Laaja-alaisen osaamisen hankkimista tukevat koulutetut ohjaajalääkärit. Erikoistumisen jälkeen lääkäreille on tarjolla kiinnostavia työtehtäviä.

Kainuun sote-alueella on noin 73 000 asukasta. Palveluihin kuuluvat alueen kaikkien kuntien sote-palvelut lukuun ottamatta Puolangan perusterveydenhoitoa.

Kainuun sote-kuntayhtymän vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualueen ylilääkäri Marjut Hovinen on tavoitteellisesti kehittänyt alueen lääkärien erikoistumiskoulutusta.

”Haasteenamme on perusterveydenhuollon riittävä lääkärimäärä. Kainuussa on yleislääkärien tarvetta, ja osaaminen ja laajaalainen tuntemus ovat arvossaan”, Hovinen kertoo.

Suunnitelmallista koulutusta

”Erikoistumiskoulutuksen suunnitelmallisuus lomittaa työt hyvin mukaan normaaliin palvelutuotantoon. Samalla lääkärit tutustuvat monipuolisesti alueen sote-palveluverkostoon. Erikoistumiseen kuuluu myös työ sairaalassa, ja sinne otetaankin erikoistuvia mielellään töihin”, Hovinen sanoo.

Yleislääkärin osuus myös erikoissairaanhoidossa on merkittävä. Kainuussa on haluttu kehittää notkeaa yhteistyötä perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon kesken. Eri toimintayksiköissä yhteistyö on sujunut joustavasti ja erikoistuvien lääkärien moniammatillisen tietämyksen kehittyminen on onnistunut hyvin.

Erittäin tärkeänä tämän järjestelmän osana myös erikoistumisen ohjaajalääkäreitä on koulutettu järjestelmällisesti ja koulutusta jatketaan koko ajan.

Hovisen mukaan Kainuuseen on tämän koulutuksen kautta tullut viisi uutta erikoislääkäriä parin vuoden aikana. Erikoistuvia lääkäreitä voidaan edelleen ottaa lisää, sillä heidän työskentelynsä onnistuu terveyskeskuksissa sote-alueen kaikissa kunnissa.

Elämänlaatu kohdallaan

Kainuussa on töitä erikoislääkäreille hyvin tarjolla, ja erikoistuvien toivotaan valmistuttuaan jäävän alueelle pysyvästi.

”Meillä on kiinnostavia tehtäviä, palkkauksessa on käytössä paikallinen sopimus ja erikoistuminen nostaa palkkatasoa. Maakunnassa on paljon harrastusmahdollisuuksia, hieno luonto ja hyvät koulupalvelut. Vetovoimatekijänä on myös rauhallinen elämänmuoto”, Hovinen esittelee.

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi Terveys