Ihmislähtöisellä johtamisella huippukorkeaan asiakastyytyväisyyteen


Seitsemän vuotta Monetraa johtanut Päivi Pitkänen on tietoisesti luonut yritykseen ihmislähtöistä ja huomioonottavaa toimintakulttuuria.

”Osallistaminen tavalla tai toisella kuuluu meidän toimintamme ytimeen, oli kyse sitten sisäisistä prosesseista tai asiakkaiden palvelusta. Toinen tärkeä arvo on suora puhuminen; organisaatiomme on pitkälti rakentunut kunnilta liikkeenluovutuksilla siirtyneistä palkka- ja talouspalveluista, jolloin avoin kommunikaatio on ollut merkittävä keino yhtenäisten toimintatapojen luomisessa.”

Pitkäsen mukaan Monetran tärkein arvo on olla hyvä paikka tehdä työtä: ”Arvostusta kokevat ja työnsä merkitykselliseksi tuntevat sekä muutenkin hyvinvoivat työntekijät tuottavat parhaan lopputuloksen.”

Monetra sijoittui äskettäin kuuden parhaan yrityksen joukkoon, kun Lappeenrannan yliopisto teki tutkimuksen tietojohtamisen käytännöistä kolmelle sadalle yli sadan hengen suomalaiselle yritykselle. Tutkimuksessa menestyneet yritykset olivat hyödyntäneet tietojohtamisen käytäntöjä keskimääräistä enemmän, monipuolisemmin ja tuloksekkaammin.

”Arvostusta kokevat ja työnsä merkitykselliseksi tuntevat sekä muutenkin hyvinvoivat työntekijät tuottavat parhaan lopputuloksen.”

”Emme olleet sisäisesti puhuneet edes terminä tietojohtamisesta, mutta meidän osaltamme hyväksi tietojohtamiseksi luokitellut käytännöt olivat syntyneet jatkuvan kehittämisen kulttuuristamme ja organisaatiosta nousseiden tarpeiden pohjalta. Niiden kehittämisessä koko organisaatiomme on ollut jatkuvasti mukana.”

Käytännön kannalta iso askel Monetrassa on ollut ketterien menetelmien – kuten Leanin ja Scrumin – käyttöönotto, jolloin työtehtävien sisällöstä on tullut läpinäkyvämpää.

Monetra kartalla

”Niiden avulla työn kuormitusta voidaan hallita ja jakaa tasaisesti, mikä ehkäisee väsymistä ja ylläpitää korkeaa työmme laatua. Menetelmiä ei ole otettu käyttöön itseisarvoisesti vaan niitä on alettu hyödyntämään tarpeen mukaan. Läpinäkyvyys tuottaa meille selkeämmän tilannekuvan, minkä ansiosta olemme nopeampia reagoimaan asiakkaiden toiveisiin.”

Pitkäsen mukaan heidän alansa eri toimijoilla on suhteellisen sama palveluvalikoima ja samaan kykenevät järjestelmät. ”Työmme tavoitteena on pienentää asiakkaan laskutusta. Asiakkaiden kannattaa valita palveluntarjoaja sen mukaan, kenen kanssa yhteistyö tuntuu luontevimmalta ja sujuvimmalta. Pidän suurena vahvuutenamme henkilökohtaista läsnäoloa asiakkaiden suuntaan. Ja sen asiakkaamme ovat arvostaneet korkealle”, Pitkänen summaa lähes sataprosenttisen asiakastyytyväisyyden taustoja.

www.monetra.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi