Moderni työpaikkakulttuuri luo perustan menestykselle


Ylilääkäri Arto Honkala (vas.), palvelualuejohtaja Merja Kanervisto-Jokinen ja terveyskeskuslääkäri Teppo Tähtinen kutsuvat lääkärit mukaan kehittämään maan johtavaa työpaikkakulttuuria Forssaan. 

Byrokraattisuus, autoritaarisuus ja hierarkkisuus hidastavat edelleen terveydenhuollon työpaikkojen resilienssiä – kykyä oppia, kehittyä ja sopeutua nopeasti muuttuviin vaatimuksiin.

Uuden ajan työpaikkakulttuurissa yksityiskohtaisista säännöistä pyritään väljempiin rajoihin, joiden puitteissa lisätään jokaisen lääkärin autonomista mahdollisuutta omaan päätöksentekoon ja itseohjautuvuuteen. 

”Auktoriteettien ratkaisuvaltaa siirretään todellisille osaajille. Johtamisessa hierarkkisuutta korvataan horisontaalisella ja jaetulla johtajuudella”, linjaa avohoidon ylilääkäri Arto Honkala Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä. 

”Vuorovaikutuksessa ylhäältä alas tiedottaminen muuttuu suurelta osin verkostomaiseksi, avoimeksi rajattomaksi jokaisen vastuulla olevaksi dialogiksi, yhdessä jaetuksi tilannekuvaksi ja kehitysajatuksiksi.” 

Lääkärit kulttuurin rakentajana 

Työpaikan kulttuurin rakentaa jokainen lääkäri omalta osaltaan. 

”Tiimit, yhdessä oppiminen, toistensa auttaminen, aito kuunteleminen ja erityisesti aito puhuminen sekä psykologinen turvallisuus niin, että omia virheitään ja tietämättömyyttään ei tarvitse yrittää peitellä”, näitä korostaa palvelualuejohtaja Merja Kanervisto-Jokinen. 

Työn ja vapaa-ajan tasapainoinen yhteen sovittaminen korostuu lääkärin työssä. 

”Mielekäs työ tarkoittaa minulle sitä, että voin tehdä sitä osaavasti, hallitusti ja laadukkaasti. Myös oikeudenmukaisella palkallakin on merkityksensä”, sanoo terveyskeskuslääkäri Teppo Tähtinen. 

Työn hallinnan tunne, taitavan tekemisen kokeminen, asioiden aikaansaaminen, kehittyminen ja uuden oppiminen korostuvat arvostuksissa. 

Lääkäri ihmisenä ja yksilönä 

Tunnustettua Lean-johtamisjärjestelmää sovelletaan nyt myös uudistuvan terveydenhuollon organisaatioissa. 

”Käytännön menetelmät ja työskentelytavat ovat tärkeitä. Tärkeintä on kuitenkin ihmisen huomioon ottava ja kunnioittava filosofia. Ihmisen hyvinvoinnilla on suora yhteys työn virheettömyyteen ja kehittämiseen”, tähdentää Honkala. 

”Ihminen motivoituu ja sitoutuu omaehtoisesti, kun häntä kohdellaan arvostavasti ja tarjotaan innostava työympäristö – luotetaan siihen, että hän tekee parhaansa.” 

”Jokaiselle on tärkeää kokea itsensä kyvykkääksi työssään ja olla yhteydessä muihin ihmisiin. Kaikki haluavat olla onnellisia ja kokea olevansa arvokkaita.” 

Hyvään perehdytykseen työtehtävään, työpaikkaan ja sen kulttuuriin on jokaisella lääkärillä oikeus. 

”Tehdään yhdessä suomalaisen terveydenhuollon kulttuurivallankumous. Olet meille tärkeä ja odotettu. Tervetuloa porukkaan”, toivottaa ylilääkäri Arto Honkala Forssasta. 

 

Jaa tämä artikkeli


Terveys