Mobidiag on varmistamassa, että Suomella on tarvittava kapasiteetti koronavirustestaukseen


Molekyylidiagnostiikkaratkaisuja valmistava Mobidiag on Suomen suurimpana koronavirustestien valmistajana tärkeässä roolissa takaamassa testien riittävää saatavuutta. Alkava syksy tuo uusia haasteita ja kehitystarpeita, joihin Mobidiag haluaa vastata nopeasti. 

”Koronaviruspandemian alkuvaiheessa meillä ei ollut käsitystä tilanteen vakavuudesta ja pitkästä kestosta. On ilmeistä, että ongelma tulee jatkumaan ja hiljattain tapausten määrä on niin kansainvälisesti kuin Suomessa lähtenyt kasvuun”, aloittaa Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen. 

Hänen mukaansa testauksen rooli tilanteen hallinnassa on ilmiselvä ja testien kysyntä lisääntyy. Kesän suvantovaiheen jälkeen ei voida tuudittautua vähäisempään testitarpeeseen. 

”Tällä hetkellä testien kysyntä ylittää jo diagnostiikka-alan yritysten kapasiteetin. Esimerkiksi USA:ssa testeille on valtava tarve ja suurin osa maailman diagnostiikkayrityksistä on amerikkalaisia. Meillä onkin eurooppalaisena toimijana todella tärkeä rooli varmistaa testien saatavuus paikallisesti”, Tenkanen kuvailee. 

Mobidiagin fokusmaat ovat Suomi, Ruotsi, Ranska ja Iso-Britannia, muita markkinoita ei tässä tilanteessa ole tarkoitus lähteä avaamaan. 

”Olemme kohdemaissamme edenneet hyvin ja päässeet vahvasti mukaan päälaboratorioihin, ratkaisujamme on käytössä niissä useita”, Tenkanen toteaa. 

Testit vastaamaan muuttuvaan tarpeeseen 

Yritys valmistaa kahta tuotelinjaa, joista suurille näytemäärille sopii Amplidiag ja pienempiin laboratorioyksiköihin helppokäyttöinen, kasettipohjainen Novodiag. Molemmat soveltuvat koronavirustestaukseen. 

Tenkasen mukaan Covid-testauksen luonne muuttuu, kun lähestytään esimerkiksi seuraavaa influenssakautta. Sen myötä yhä suurempi tarve on yhdistelmätesteille, joilla voidaan uuden koronaviruksen lisäksi havaita myös muita oireiden aiheuttajaviruksia kuten influenssa A,B ja/tai RSV. 

”Työstämme tähän liittyen uusia testiversioita, jotka pyrimme tuomaan markkinoille mahdollisimman nopeasti.” 

Tärkeimpänä testaamisen onnistumisen kannalta Tenkanen pitää testausketjujen katkeamattomuutta, näyteputkesta tuloksiin ja seurantaan. 

”Profiloidumme yrityksenä siihen, että voimme varmistaa koko ketjun toimivuuden, vaikka osa tarvittavista tuotteista ei alun perin olisikaan omassa tuotevalikoimassamme.” 

Jaa tämä artikkeli


Terveys Työelämä