Miten saisi akuutista kroonisen?


Koronan hellittämiseen kuuluu sekä inflaation että talouskasvun pyrähdys. Inflaation ohimenevyydelle emme Suomesta käsin voi oikein mitään, mutta talouskasvun pysyvyyteen olisi reseptit olemassa. 

KORONAN HERÄTTÄMÄ INFLAATIO vaipuu uneen uudelleen ensi vuonna. Inflaation ohimenevyyteen uskoo myös Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell, jonka mukaan korona ei ole muuttamassa globalisaatiota niin paljon, että tavaroiden hintojen vuosikymmeniä jatkunut halpeneminen kääntyisi pitkällä aikavälillä liian inflatoriseksi. 

Ikääntymisestäkään ei ole inflaation villitsijäksi. Työikäisen väestön väheneminen on levinnyt länsimaista Kiinaankin ilman inflaation kiihtymistä. Uusin tutkimus myös väittää, että ikääntyminen vähentää investointeja niin paljon, että eläkeläisten inflatorisuus kumoutuu. 

Inflaation normalisoinnille Suomesta käsin emme voi paljoa tehdä, sillä rahapolitiikka on korkeammissa käsissä. Mutta kasvun jatkumiselle voisimme. 

Tärkeintä on turvata hintakilpailukyky maltillisilla palkkaratkaisuilla, sillä tämän hetken ennusteilla se heikkenee lähivuosina. Ilman kilpailukykyä emme hyödy EU:n elpymispaketista tai kansainvälisestä korkeasuhdanteesta. 

Sen ohella tarvitsemme investointikannustimia ja työvoimapulaa helpottavia toimia. Yritysten tutkimus- ja kehitystyöhön on rakennettava verotuki, ansiosidonnaista työttömyysturvaa on leikattava, kotihoidontuki lopetettava, yli 60-vuotiaiden työvoimapoliittisista toimista kartuttamaa työssäoloehtoa leikattava, työlupaprosesseja nopeutettava ja kansainvälisten avainhenkilöiden lähdeverokannustinta voimistettava. 

Verotuki auttaisi liian alhaiseksi painuneita innovaatiopanoksia palautumaan, työttömyysturvan leikkaus täydentäisi jo päätettyä työvoimapalvelujen resurssien lisäystä, kotihoidontuen poistaminen lisäisi sukupuolten tasa-arvoa työelämässä, työssäoloehdon muutos parantaisi edelleen liian alhaista ikääntyneiden työllisyyttä ja maahanmuuton lisäys auttaisi työikäisen väestön vähenemisen tuomiin pulmiin. 

Uudistuksia odotellessa – toivossa on tunnetusti hyvä elää. 

Aki Kangasharju 

Toimitusjohtaja, ETLA 

Jaa tämä artikkeli


Infrastruktuuri Rakentaminen 2021