Miten lääkäreiden työn suunnittelua tulisi kehittää?


Lääkäreiden työn suunnittelu on hajautettu moneen eri järjestelmään, ja siksi työn kokonaiskuvan ja uuden työaikalain vaatimusten seuraaminen on haastavaa. 

Suurimman haasteen aiheuttaa se, että lääkäreiden läsnäolon suunnittelu on hajautettu moneen eri järjestelmään. Suunnittelu tapahtuu tyypillisesti 3–4 järjestelmässä yhtäaikaisesti. Keikkakalenteri, päivystyksen suunnittelu ja virka-aika ovat tyypillisesti kaikki eri järjestelmissä. 

Lisää vaikeuskertoimia tuo se, että lääkäreiden läsnäoloa suunnitellaan eri henkilöiden toimesta. Monien järjestelmien keskellä heillä ei ole riittävää näkyvyyttä muiden tekemiin suunnitelmiin ja kokonaiskuvan sekä työaikalain vaatimusten seuraaminen on haastavaa. 

Päivystys osana kokonaistyöaikaa 

Ennen enimmäistyöaikaa seurattiin ylityökiintiöiden kautta. Uuden työaikalain myötä siirryttiin seuraamaan kokonaistyöaikaa, joka saa olla keskimäärin enintään 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajan. Tähän tuntimäärään lukeutuvat myös mahdolliset ylityöt sekä nykyään myös työpaikoilla tapahtuva päivystys. Lääkärityön suunnittelussa tämä tarkoittaa sitä, että monen järjestelmän systeemistä koituu entistä enemmän haasteita. 

Terveydenhoitoalalla työvuoroihin tulee jatkuvasti muutoksia, ja siksi ylityön ja riittävän lepoajan seuraaminen vaatii erityistä huomiota. Kun joukkoon heitetään vielä päivystystyö, kokonaistyöajan tarkka seuraaminen reaaliaikaisesti on lähestulkoon mahdotonta. 

Lepoaika vuorojen välissä kasvatettava 9 tunnista 11 tuntiin 

Uusi työaikalaki lisäsi myös suositusta vuorojen välisestä lepoajasta. Ennen riitti, että vuorojen väliin jäi 9 tuntia, mutta lain uudistuksen myötä väli kasvoi 11 tuntiin. Tavoitteena tässä on se, että työntekijä ehtii levätä riittävästi vuorojen välissä. Pieneltä kuulostava kahden tunnin ero luo kuitenkin yllättävän isoja haasteita työvuorojen sumplimiseen. Monessa paikassa onkin jouduttu tekemään uusia rekrytointeja aukon paikkaamiseksi. 

Työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta muutos on kuitenkin ennen kaikkea positiivinen – kunhan homma saadaan pelittämään käytännössä. 

Visma Numeron auttaa ottamaan tilanteen haltuun. Se tuo keikkakalenterin, päivystysten suunnittelun ja virka-ajan yhteen näkymään.

Lue lisää: www.visma.fi/numeron/laakarisuunnittelu/

Jaa tämä artikkeli


Työelämä