Mitata voi jatkuvatoimisestikin


EHP:n ja Mitta Oy:n ainutlaatuinen yhteenliittymä tarjoaa kokonaisvaltaisia mittaus- ja monitorointipalveluita yhdeltä luukulta moneen tarpeeseen.

Pato, silta, maaperä tai perustukset – mitattava ja monitoroitava on ennen rakentamista, rakentamisen aikana ja sen jälkeen. ”Näin tuotetaan arvokasta ja reaaliaikaista mittaustietoa sunnittelijoille, urakoitsijoille, omistajille ja jopa käyttäjille vuosikymmeniksi eteenpäin” 

”Pohjatutkimukset, lähtötiedot rakentamiselle, putkien asennukset, kriittisimpien ja kiinnostavimpien orsi- ja pohjavesipisteiden automatisointi, rakentamisen ja käytön aikaiset mittaukset- ja monitoroinnit, mittalaitteiden asennus- ja huoltopalvelut. Mitattavan kohteen koko tai haastavuus ei ole este. Tähän kaikkeen Mitta ja EHP yhdessä tarjoavat kunkin asiakkaan tarpeisiin sopivan kokonaisvaltaisen ratkaisun”, luettelee EHP Environmentin liiketoiminnan kehityspäällikkö Tuija Tyynismaa. 

”Haluan tarjota asiakkailleni kokonaisvaltaisia mittauspalveluita yhdeltä luukulta, infran ja rakennuksen elinkaaren kaikissa eri vaiheissa. Näin riskit minimoituvat ja projektin elinkaari hallitaan kokonaisuudessaan. 

Tarjoamme myös vuokraamalla automaattisia mittausratkaisuja lyhytaikaisiin tarpeisiin. Vuokrausmallilla pyrimme madaltamaan kynnystä hyödyntää jatkuvatoimisia mittausratkaisuja. Monesti lyhytaikaisessa kokeiluissa on todennettu mittauksen merkittävät hyödyt ja palvelua on haluttu jatkaa ja laajentaa.” 

“Meihin kannattaa ottaa yhteyttä missä tahansa rakentamisen tai käytön vaiheessa”, rohkaisee Tuija Tyynismaa.

Yhteistyötä yli rajojen 

Jatkuvatoimiseen ympäristömittaukseen keskittynyt EHP Environment ja Mitta Oy yhdistivät voimansa, jotta asiakkaille pystytään tarjoamaan saman katon alta kokonaisvaltaiset ja laadukkaat mittaratkaisut. ”Mitalla ei ollut portfoliossaan jatkuvatoimisia mittausratkaisuja. EHP:n myötä palvelutarjonta laajentui silläkin osa-alueella”, toteaa EHP Environment Oy:n toimitusjohtaja Lasse Kaiponen. 

”Laadukkaan jatkuvatoimisen mittaustiedon merkitystä ja tärkeyttä on saatu Mitta Oy:n avulla levitettyä asiakkaille Suomessa ja Ruotsissa”, hän lisää. 

Myös Ruotsissa on saatu hyviä tuloksia laajentuneen konsernin kyvykkyydestä. ”GRK Umeå -siltaurakka on loistava esimerkki siitä, mitä tiiviillä yhteistyöllä pystytään saavuttamaan. Mitta AB:n mittauspalvelut työskentelevät GRK:lle koko urakan ajan, ja EHP:n jatkuvatoimiset mittausanturit, jotka Mitta AB on asentanut, varmistavat suunnitellun ja turvallisen työn siltapalkkien paikoilleen asennuksen aikana. Havainnollinen EHP-Datapalvelu tuottaa ajantasaista mittausdataa, millä ohjataan työn etenemistä turvallisesti ja aikataulussa”, Tyynismaa summaa. 

Jatkuvatoimiset ympäristöseurantaratkaisut antavat arvokasta lisätietoa rakentamisen aikana tapahtuvista maaperän- ja rakenteiden muutoksista. ”Näin suunnitelmat ovat vankemmalla pohjalla ja rakentaminen sujuu aikataulussa, ilman aikaa ja kustannuksia syöviä yllätyksiä. Käyttövaiheessa hyödynnettävällä monitoroinnilla mahdollistetaan jo rakennetun ympäristön tai rakenteen turvallinen käyttö. esim. vanhojen siltojen karjaustarpeen määrittäminen oikea-aikaisesti. Automaattiset mittalaitteet mahdollistavat kustannustehokkaan ratkaisun fyysisesti 

haastavissa paikoissa ja olosuhteissa tehtäviin rakenteiden mittauksiin. Automaattinen asiakaskohtainen hälytysjärjestelmä ilmoittaa, mikäli rakenteessa ilmenee poikkeavia muodonmuutoksia ja korjaavat toimenpiteet täytyy aloittaa. Kokonaisvaltainen ympäristöturvallisuus ja -vastuullisuus lisääntyy merkittävästi”, Kaiponen lisää. 

EHP Environmentille akkreditointi ensimmäisenä Euroopassa 

Juuri ympäristömittauksen puolelta saatujen hyötyjen valossa jatkuvatoimista mittausta on lähdetty hyödyntämään rakennetun ympäristön puolella – ja tässä EHP on todellinen edelläkävijä yli 15 vuoden kokemuksella. ”Olemme ensimmäisenä eurooppalaisyrityksenä akkreditoimassa jatkuvatoimisia vedenlaatumittauksia, mikä nostaa mittauksen laadun ja käytettävyyden aivan uudelle tasolle. Modernia mittausteknologiaa saadaan näin laajemmin koko yhteiskunnan hyödynnettäväksi”, Kaiponen vahvistaa.

Ota yhteyttä: 
tuija.tyynismaa@ehpenvironment.com tai 
lasse.kaiponen@ehpenvironment.com

Jaa tämä artikkeli


Rakentaminen 2021