Mitä tulevaisuuden työterveyshuolto on Etelä-Savossa?


Suomalainen työelämä on suuressa muutoksessa. Taitekohta oli 17 vuotta sitten vuonna 2003, jolloin työmarkkinoilta poistui enemmän ihmisiä kuin työelämään saapui ja seurasi demo-grafinen työvoimapula. 

Työnteon muodot ovat moninaistuneet ja epätyypillistyneet, pätkätöiden, etätöiden ja rinnakkaisten sekä epätyypillisten työnkuvien ja työsuhteiden muodoissa. Erityisesti koronan kautta etätyö on tullut osaksi suomalaista työ elämää. Psykososiaalisten kuormitustekijöiden ja kognitiivisen ergonomian määrä lisääntyy ja 24/7/365 -ajattelu on valtavirta monilla aloilla. SOTE-uudistuksella halutaan parantaa Suomen terveydenhuollon tilaa ja työterveyshuollolla nähdään siinä myös tärkeä rooli. 

Työterveyshuolto etsii toiminnallaan vaikuttavuutta ja tehokuutta ja tuottaa yrityk sille lisä arvoa. Työterveyshuollolla on parhaimmillaan mahdollisuus kulkea koko ihmisen työelämän ajan rinnalla elämän laatua parantaen ja työkykyä tukien. Todellisuudessa ainut terveydenhuollon alue, jossa tätä nykyisellään voidaan toteuttaa. 

Vaikka valtavirta työterveyshuoltopalveluiden tuottamisessa on ajautunut suurille palvelutuottajille, Etelä-Savon Työterveys Oy haluaa olla vaihtoehtona markkinassa ja rakentaa ja säilyttää alueellista ja paikallista palvelutuotantoa talousalueemme yrityksille. Meillä ihminen on silti tärkeä ihmiselle ja digitaaliset palvelut ovat osana tukemassa toimintoja. Etelä-Savon Työterveys Oy toimii asiantuntijana työkykyasioissa muille erikoisaloille. 

Etelä-Savon Työterveys Oy tarjoaa myös hyvän työyhteisön osaajille niin lääkäreille kuin muillekin työterveyshuollon osaajille. Tulevaisuudessakin tarvitaan kollegan apua ja konsultaatioita ja tiimityötä kiperiin tilanteisiin. Koulutus ja ajan tasalla pysyminen on jatkossa yhä tärkeämpää muutosvauhdin kiihtyessä koko ajan. Pystymme säätämään työtä joustavasti elämän tarpeisiin. Me pidämme huolta yhdessä niin työntekijöistämme kuin asiakas yrityksistämme. 

www.estt.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi Terveys