Mitä tehdä jos irtisanominen, lomautus tai palkanalennus uhkaa?


Kun työnantaja ilmoittaa yhteistoimintaneuvotteluista, kyse on useimmiten siitä, että työnantaja harkitsee työvoiman vähentämistä taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Neuvotteluissa osapuolina ovat työnantajan edustaja ja henkilöstön edustajana luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai YT-edustaja.

”YT-laki koskee kaikkia yrityksiä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää”, kertoo lakimies Taija Numminen, joka auttaa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n jäseniä työsuhteen oikeudellisissa kysymyksissä.

Irtisanomisen lisäksi lomautus sekä olennaiset työn- ja toimenkuvan sekä palkan muutokset ovat YT-menettelyn alaisia. Ennen kuin työnantaja voi tehdä päätöksiä vähentämisistä, tulee YT-neuvotteluissa käsitellä yhteistoiminnan hengessä suunniteltujen toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja.

YT-laki asettaa neuvotteluille vähimmäiskeston, joka on tapauksesta riippuen joko 14 päivää tai kuusi viikkoa. Neuvotteluajan lyhentämisestä ei kannata sopia.

Työntekijöiden on hyvä valita YT-neuvotteluihin edustaja, jos sellaista ei ole vielä valittu. Alalla on kuitenkin aika tavallista, että työntekijät itse ovat mukana neuvottelussa.

Onko vaihtoehtoja?

YT-neuvottelujen aikana henkilöstön edustaja välittää tietoa neuvottelujen etenemisestä ja työnantajalta saadusta infosta. ”Nyt henkilöstön on syytä aktivoitua – istua alas, pohtia tilannetta yhdessä ja miettiä vaihtoehtoja”, Numminen kehottaa.

Työntekijä tuntee työn parhaiten ja pystyy arvioimaan, toimiiko työnantajan ehdottama työjärjestely ja saadaanko suunnitellut säästöt. Löytyykö vaihtoehtoja, joilla voidaan pienentää irtisanomistarvetta? Työnantaja kuitenkin tekee päätökset työvoiman vähentämisestä ja kantaa vastuun ratkaisuiden lainmukaisuudesta.

Vastuullisesti toimiva työnantaja ei tukahduta keskustelua ja tiedottaa avoimesti. Se vähentää epätietoisuutta. Ei jätetä työntekijää vatvomaan yksin epävarmuudessa. ”Kannattaa kysyä neuvoa oman liiton lakimieheltä, jos jokin asia neuvotteluissa askarruttaa”, Numminen päättää.

MMA tukee myynnin ja markkinoinnin osaajia. Alaan erikoistuneet lakimiehemme neuvovat ja auttavat vaikeissakin työelämän tilanteissa.

Jos et ole vielä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n jäsen, nyt kannattaa liittyä. Saat loppuvuoden jäsenyyden maksutta.
Lue lisää ja liity: www.mma.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Työelämä