Miksi psykologinen turvallisuuden tunne on tärkeä?


Google perusti vuonna 2012 Aristoteles-projektin, jonka tarkoituksena oli löytää vastaus tähän kysymykseen. Projektiin pestattiin Googlen sisältä tilastoihmisiä, organisaatiopsykologeja, sosiologeja, insinöörejä sekä akateemisesta maailmasta tutkijoita. Vaikka Googlella on tiedon analysointiin valtavat resurssit ja osaamista, ei mitään selkeästi selittävää tekijää löytynyt useankaan vuoden jälkeen.

Vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen merkitys

Lopulta neljän vuoden jälkeen tutkijat törmäsivät psykologisen turvallisuuden käsitteeseen. Psykologinen turvallisuus on työ- ja organisaatiopsykologiassa määritelty mm. ryhmässä vallitsevaksi käsitykseksi siitä, että asioista puhutaan suoraan ilman pelkoa kielteisistä seuraamuksista, toisia kuunnellaan, virheiden tekeminen on sallittua ja palautetta annetaan rakentavasti.

“Mikä on se puuttuva palanen, että tiimistä tulisi huipputiimi?”

Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen

Olen työskennellyt 25 vuotta erilaisissa esimiestehtävissä. Tiimidynamiikan ymmärtäminen porukalla on usein ollut se tekijä, joka on tuonut nopeasti hyviä liiketoiminnan tuloksia. Annetaan jokaisen kasvaa omaan täyteen potentiaaliinsa antamalla se tila, joka hänen vahvuuksiensa kehittämiseen tarvitaan. Esimiehellä on vastuu siitä, että psykologisen turvallisuuden tunne voi yksilöissä kehittyä, kertoo Jari Saarenpää.

Valmennamme LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ammattivalmentajia, jotka auttavat ihmisten erilaisuuden ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä. Uskomme, että jokaisessa ihmisessä on ainutlaatuinen yhdistelmä vahvuuksia. Tarjoamme ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen kehitetyn Suomen johtavan valmennusalustan sekä laajan verkoston ammattivalmentajia. Keskeisiä kohderyhmiä ovat mm. johtoryhmien tiimiyttäminen, asiakaskohtaamisen kehittäminen sekä esimiesten valmennus. Lue lisää verkkosivuiltamme.

Jari Saarenpää
LUONTAISET TAIPUMUKSET™
CEO, Innostuksen oivalluttaja

LUONTAISET TAIPUMUKSET™

www.luontaisettaipumukset.fi
info@luontaisettaipumukset.fi
040 8200 644

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Bisnes