Resurssien oikea kohdentaminen on ilmastonmuutoksen torjunnan ytimessä


Länsimaissa tehtävillä toimenpiteillä pystytään saavuttamaan vain hyvin rajattua vaikutusta ilmastomuutoksen pysäyttämisessä. Resurssit tulisi kohdentaa kansainvälisellä tasolla merkityksellisiin hankkeisiin, valtioiden rajoista riippumatta”, sanoo ST1:n pääomistaja Mika Anttonen.

”Länsimaissa ilmastonmuutoksen torjunnan yhteydessä keskitytään helposti täysin epäolennaisiin asioihin oman maan rajojen sisällä, puhumme vaikkapa sähköautoilun lisäämisestä. Oikeasti taloudelliset ja ajalliset resurssit tulisi käyttää siellä, jossa voidaan saada aikaiseksi suurin vaikutus. Ilmastomme on yhteinen ja globaali mittakaava tulisi aina huomioida toimenpiteiden priorisoinnissa.”

Todellinen ilmastouhka on miljardit kehittyvissä maissa asuvat ihmiset, joilla ei toistaiseksi ole pääsyä mihinkään energiajärjestelmään. Myös väestönkasvu on kovinta näillä alueilla.

”Nyt pitäisi varmistaa, että kehittyvien maiden asukkaiden elintason noustessa heidän tarvitsemansa energia ei tule fossiilisista vaan uusiutuvista lähteistä. On länsimaiden asia varmistaa tämä suuntaamalla tutkimuksellisia, taloudellisia ja tuotekehityspanostuksia kehittyviin maihin. Maiden asukkailla ei itsellään ole resursseja siihen.”

Lisäksi ongelmallista on keskittyminen ainoastaan hiilipäästöjen vähentämiseen. ”Olisi todella tärkeää panostaa jo olemassa olevan hiilidioksidin määrän vähentämiseen. Ihan perinteinen fotosynteesi esimerkiksi metsittämisen avulla olisi tärkeä panostusalue.”

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Asiantuntijat Talous