Merkityksellistä arkea edistämässä


Mahdollisuus osallistua ja tehdä itselle tärkeitä asioita luo arkeemme merkitystä, jonka tarve säilyy läpi elämän. Miina Sillanpään Säätiön yleishyödyllisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on edesauttaa ikääntyvien merkityksellisen elämän mahdollisuuksia. Työ perustuu tunnistettuihin tarpeisiin. Yhdessä ikääntyvien kanssa etsitään ja luodaan ratkaisuja sekä kokeillaan niitä käytännössä. Olennaista on löytää konkreettisia keinoja, jotka edistävät ikääntyvien hyvinvointia ja hyvää vanhuutta.

Kehittämisteemoja on useita. Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla -hankkeessa on keskitytty arjen aktiivisuuden ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä alueellisen ja vastavuoroisen yhteisöllisyyden lujittamiseen. Kuu kiurusta kesään -hankkeessa on perehdytty omaishoitoperheiden kanssa luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja luotu sähköinen Luontosivusto.fi -palvelu. Muistipuisto -hankkeessa on kehitetty helppokäyttöinen muistipuisto.fi -palvelu, jossa aivoterveyttä ja toimintakykyä ylläpitävä tieto, vinkit ja harjoitukset yhdistyvät ainutkertaisella tavalla.

Lisätietoa ylläolevista aiheista ja muusta Miina Sillanpään Säätiön tutkimus- ja kehittämistoiminnasta löytyy osoitteesta www.miinasillanpaa.fi.

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Hyvinvointi