Mieli-ikä-lukupiirit Tarinoita hyvästä mielenterveydestä


On paljon asioita, joissa pitkän elämän eläneet ihmiset ovat keskimäärin taitavampia kuin nuoremmat. Näitä voidaan kutsua vaikkapa elämän- tai mielentaidoksi. Suuret elämänmuutokset haastavat aina kyvyn huolehtia omasta hyvinvoinnista. Monenlaisten tunteiden ja muistojen keskellä tuntee helposti voimattomuutta. Keho voi reagoida: väsymys ja kivut saattavat kaikki liittyä iän tuomiin muutoksiin. Tunteista puhuminen ja niiden jakaminen tuovat helpotusta, samoin hyvät, toimivat ihmissuhteet.

Mielen taidot lisäävät hyvinvointia

Valtakunnallisessa Taiteesta ja kulttuurista -ohjelmassa (Taiku 2010–2014) on kuvattu sitä, miten monella tavalla taide vaikuttaa myönteisesti ihmisen koettuun terveyteen ja jaksamiseen. MIELI ry:n Mieli-ikä-lukupiireissä jaetaan kokemuksia ja tunteita runojen virittäminä, avataan näkökulmia mielen taitoihin ja vahvistetaan hyvää mieltä arkeen.

 

Runouden kautta on uskaltanut tuoda kipeitäkin asioita esille. Runopiiri on ollut minulle hyvä – se on kaapaissut syvältä.

 

Mieli-ikä-lukupiireissä elämän oivalluksia

Lukupiiri kokoontuu viisi kertaa 1,5 tunnin ajan. Jokaisella kerralla luetaan 2–3 runoa valituista teemoista, kuten tunteet, kiitollisuus. Lukupiirin ohjaaja kannustaa osallistujia keskusteluun. Ilmaisemaan runon herättämiä ajatuksia ja tunteita siitä, miten runo on samaistettavissa omaan elettyyn elämään ja iän tuomiin vaikutuksiin. Moni pitkän elämän elänyt kokee elävänsä elämän parasta aikaa. Pitkään elämään liittyy myös haasteita, menetyksiä ja muutoksia. Ne voivat olla kasvun paikkoja ja tilaisuuksia tarkastella asioita uusista näkökulmista. Anteeksiantoa tarvitaan aina niin itseä kuin toisia kohtaan. Menneen hyväksyminen sellaisena kuin se on – puutteineen, tuskineen ja menetyksineen – luo rauhaa nykyhetkeen. Yleinen tunnereaktio osallistujilta onkin innostus omasta oivalluksesta, ilo vuorovaikutuksesta ja keskusteluista.

 

Olisin toivonut, että tämä olisi jatkunut pitempään.

 

Lukupiiriä on toteutettu Palvelutalo Ceciliassa Helsingissä.
Lisätietoja MIELI Suomen Mielenterveys ry, Mirja Erlund, mirja.erlund@mieli.fi.

Hyvinvointia tukevia kulttuuri- ja taidetapahtumia järjestetään ympäri Suomen toukokuussa 18.-24. Mental Health Art Week – Hyvää mieltä kulttuurista on toimintaviikko, jonka aikana MIELI ry:n paikalliset mielenterveysseurat järjestävät kulttuuripainotteisia tapahtumia usealla paikkakunnalla. Tule mukaan kokemaan hyvää tekeviä elämyksiä ja iloa!

Lisätietoa: mieli.fi/mhaw

Jaa tämä artikkeli


Hyvinvointi