Mielekästä ja arvokasta työtä, joka kantaa tulevaisuuteen


HUSin Nuorisopsykiatrian Uudenmaan avohoitopalveluiden ylilääkäri Laura Häkkinen.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen kantaa pitkälle. HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan Nuorisopsykiatriassa työskentely on palkitsevaa. 

Peräti 20 % nuorista kärsii jonkinasteisesta mielenterveyden häiriöstä. Nuorten mielenterveyden palveluiden kysyntä on lisääntynyt selvästi myös HUSin Nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidossa. 

”Tiedostamme työmme merkityksellisyyden ja olemme uusien haasteiden edessä, koska meillä on selvästi aiempaa enemmän potilaita. Lisäksi potilaat ovat usein vaikeammin oireilevia”, kertoo HUSin Nuorisopsykiatrian Uudenmaan avohoitopalveluiden ylilääkäri Laura Häkkinen. 

Myös terveyskeskuksissa, kouluterveydenhuollossa ja nuorisoasemilla nuorisopsykiatrian palveluiden tarve on huomattavasti kasvanut. ”Olemme HUSissa viime vuosina lisänneet yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa tällä saralla. Meidän pitää riittävän ajoissa saada kohdattua apua tarvitsevat nuoret, jotta pääsemme antamaan vaikuttavaa hoitoa ennen kuin tilanne pahenee ja vaatii erikoissairaanhoitoa”, Häkkinen painottaa. 

”TYÖ ON MERKITYKSELLISTÄ JA PALKITSEVAA JA SITÄ TEHDÄÄN MONIAMMATILLISESSA TIIMISSÄ.”

Häkkinen kiinnostui itse nuorisopsykiatriasta vuonna 2000 väitöskirjaa tehdessään. Hän näkisi mielellään nuorisopsykiatrian täydennyskoulutusta tehtävän enemmän mm. koulukuraattorien ja kouluterveydenhoitajien osalta: ”He kohtaavat nuoria etulinjassa. Onneksi tähän on jo herätty ja erilaisia yhteistyöhankkeita asian tiimoilta on meneillään.” 

HUS etsii parhaillaan lisää päteviä nuorisopsykiatreja. ”Syksyllä oppilaitoksissa lähiopetukseen palattaessa saattaa meillekin tulla läheteryntäys ja nuorisopsykiatreista on jo nyt pulaa. Lisäksi lähivuosina kokeneita konkareita jää eläkkeelle. Onneksi alalle näyttää olevan tulossa lisää erikoistujia eli ala koetaan houkuttelevaksi. ” 

Hyvä työnantaja, palkitsevaa työtä 

HUSissa nuorisopsykiatrian parissa työskentely koetaan Häkkisen mukaan mielekkääksi. ”Työ on merkityksellistä ja palkitsevaa ja sitä tehdään moniammatillisessa tiimissä. Työtä voi tehdä joustavasti ja siten, ettei itse uuvu. Meillä otetaan neljästä viiteen potilasvastaanottokäyntiä päivässä. Nuorisopsykiatria on myös pioneereja etävastaanottojen käytössä. Näin tapaamistiheys varsinkin akuuteissa avohoitotapauksissa – tai kuten kuluneena covid-keväänä poikkeustilassa – järjestyy joustavasti.” 

HUSissa erikoistuvan lääkärin on mahdollista myös suorittaa työn ohessa psykoterapiakoulutus työnantajan laskuun. ”Lisäksi tulokkaat saavat lähiohjausta senioreilta. Ja mikä tärkeintä, potilaiden toipuminen on palkitsevaa, tämähän ei ole toivotonta puurtamista”, omasta fyysisestä kunnostaan ja palautumisestaan hyvin huolehtiva Häkkinen muistuttaa. 

Innovatiivisia toimintatapoja kehittäen 

Häkkinen iloitsee, että voi ylilääkärinä olla mukana luomassa laadukkaita julkisen puolen palveluita nuorten mielenterveyteen. ”Olen mukana myös laajempien hoitoketjujen suunnittelussa perustason kanssa. Tosiasia nimittäin on, että lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen kantaa pitkälle.” 

”HUSin nuorisopsykiatriaa on pidettävä kilpailukykyisenä työnantajana, jotta se houkuttaa jatkossakin innokkaita ja osaavia tekijöitä”, Häkkinen viestittää. 

Hän muistuttaa, että työelämä on jatkuvassa muutoksessa. ”Nuorisopsykiatrian täytyy pysyä tässä vauhdissa mukana. Siksi meidän tulee jatkuvasti miettiä innovatiivisia uusia toimintatapoja ja -malleja, jotta pystymme hoitamaan potilaat hyvin mutta kustannustehokkaasti. On hienoa saada olla tässä mukana!” 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi Terveys