Metsästäjä-keräilijän aivot ovat työelämässä koetuksella


Kasvatustieteen professori, aivotutkija, Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta luennoi aivotutkimuksen annista työn kehittämiseen Peabin järjestämässä aamiaisseminaarissa Ultimes Business Gardenissa Helsingissä.

Huotilainen kertoi, että kognitiivinen ergonomia eli aivojen hyvinvoinnin huomioivat työskentelyolosuhteet ovat nykyään monessa työssä koetuksella.

”Kiireen tuntu, toimimattomat laitteet ja useista eri lähteistä tulevat keskeytykset aiheuttavat turhautumista. Olemme niin tottuneita näihin häiriötekijöihin, että usein havahdumme vasta, kun huomaamme, että keskittymiskykymme on heikentynyt tai ettemme yhtäkkiä muistakaan naapurin nimeä.”

Keskeytykset estävät meitä pääsemästä työskentelyssä hyvään flow-tilaan. Puhelimen, sähköpostin ja pikaviestiohjelmien äänimerkit saavat aikaan toimistossa työskentelevän aivoissa yhä saman reaktion kuin lähestyvä vaara aiheutti luolissa asuneilla ihmisillä: pitää joko taistella tai paeta.

Taistele tai pakene -reaktioissa tavallisiin työtehtäviin liittyvät asiat tuntuvat uhkaavilta ja välinpitämättömyytemme kasvaa. ”Reaktion ollessa päällä saatamme tiuskaista työkaverille vastauksen, että tämä ei kuulu minun tehtäviini”, Huotilainen havainnollistaa.

”Tämän vuoksi työtiloissa olisi hyvä olla riittävästi päivänvaloa. Lisäksi työntekijöiden mahdollisuus liikkumiseen päivän aikana lisää aivojen hyvinvointia. Esimerkiksi portaiden valitseminen hissin sijasta tulisi tehdä houkuttelevaksi”, Huotilainen kertoo.

Myös työstä palautumisella on aivojen hyvinvoinnille suuri merkitys. Työpaikoilla kannattaisi panostaa viihtyisiin taukotiloihin, joihin voi mennä tarpeen mukaan kesken päivän.

”Työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus tehdä siellä niitä asioita, joita he kotonakin tekevät palautuakseen. Yksi haluaa istua isossa nojatuolissa, toinen tykkää polkea kuntopyörää.”

Kasvatustieteen professori, aivotutkija, Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta luennoi aivotutkimuksen annista työn kehittämiseen Peabin järjestämässä aamiaisseminaarissa Ultimes Business Gardenissa Helsingissä.

”Kokonaisvaltaisessa työympäristön suunnittelussa tulisi huomioida fyysisen ympäristön lisäksi sosiaalinen ja digitaalinen ympäristö.”

Toimintalähtöinen työympäristö lisää hyvinvointia

Peabin liiketoimintajohtaja Peter Lindeberg jakaa Huotilaisen ajatukset ja sanoo, että työntekijöiden mahdollisuus työn tauottamiseen on hyvä ottaa huomioon jo fyysisten tilojen suunnitteluvaiheessa.

”Työn ja arjen välinen raja hämärtyy, kun työnteko ei ole enää paikkaan sidottu. Siksi on tärkeää, että luomme myös työpaikalle hyvinvointia tukevia ympäristöjä.”

Kuten kodeissa on eri toiminnalle suunnattuja huoneita, myös toimintalähtöisessä työympäristössä hyödynnetään samaa ajatusta. ”Kokonaisvaltaisessa työympäristön suunnittelussa tulisi huomioida fyysisen ympäristön lisäksi sosiaalinen ja digitaalinen ympäristö. Hyvin suunniteltu työympäristö tukee sosiaalista vuorovaikutusta, lisäten aitoja kohtaamisia ja arvokkaan hiljaisen tiedon vaihtamista.”

Oleellista kaikissa ratkaisussa on se, että ympäristö tukee kulloinkin siellä tehtävää toimintoa, eikä kuormita ihmistä. Näin taistele-pakene reaktiot jäävät työpäivän aikana vähemmälle ja metsästäjä-keräilijä aivomme voivat paremmin.

www.peab.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Työelämä