Metsäkoulutus työelämäläheisemmäksi Pohjois-Suomessa


Projektipäällikkö Anne Saloniemi (metsätalousinsinööri AMK) ja lehtori (MMM) Markus Korhonen työskentelevät Tulevaisuuden biotalous -osaamisryhmässä Lapin ammattikorkeakoulussa.

Metsäala on nosteessa ja tarvitsee tulevaisuudessa yhä enemmän ammattitaitoisia työntekijöitä. Metsäkone- ja metsätalousinsinöörin koulutuksen osuvuudella ja tarjonnan kehittämisellä vastataan työelämän osaamistarpeisiin.

Metsä Group on tehnyt päätöksen metsätalouden historian suurimmasta tehdasinvestoinnista, jolla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus myös harvaan asutuilla alueilla. Puun tarpeen lisääntyminen vaikuttaa myös koko metsäalan osaavan työvoiman kysyntään ja tarpeeseen.

Metsäkone- ja metsätalousinsinöörikoulutuksella osaavaa työvoimaa

METKO-hankkeessa metsätalousinsinöörin opintoihin tuotettiin koneellisen puunkorjuun opintopaketti vastaamaan työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin. Hankkeessa lisättiin myös opettajien käytännön osaamista työelämäjaksoilla ja konkretisoitiin joustavaa opintopolkua metsäalan perustutkinnosta metsätalousinsinööriopintoihin väyläopintojen avulla.

Mesi-hankkeessa tuotetaan metsäkonekuljettaja- ja metsätalousinsinöörikoulutuksen käyttöön uusi oppimisympäristö, joka mahdollistaa metsäalalla tarpeellisten taitojen oppimisen. Nykyisessä metsäalan toimintaympäristössä metsäalan ammattilaisten on osattava soveltaa taitojaan metsänomistajien monipuoliset metsiin liittyvät tavoitteet huomioiden. Mesi-hanke jatkaa METKO-hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä. Molempia hankkeita rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Koneellisen puunkorjuun opintopaketin pilotointia maastossa ja simulaattorilla.

Metsätalous lisää elinvoimaisuutta harvaan asutuilla alueilla

Harvaan asuttujen alueiden näkökulmasta metsäala tarjoaa monipuolisia työllistymismahdollisuuksia merkityksellisissä ja monipuolisissa työtehtävissä. Metsäalan vaikutukset maaseudun elinvoimaisuuteen ovat myös harrastamisessa moninaiset, ja metsäala edistää maaseudun elinolosuhteita mahdollistamalla monipuolisen metsien hyödyntämisen.

Anne Saloniemi
Lapin ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö

Markus Korhonen
Lapin ammattikorkeakoulu
lehtori

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi