Metsä tulkitsee tuntojamme vuosienkin päästä, kun toimimme yhdessä kestävästi


Metsiemme monipuolinen merkitys on kiistaton. Metsäkeskusteluissa on hyvä muistaa kokonaisuus – nähdä metsä puilta. Metsää ei tarvitse katsoa vastakkaisilta reunoilta, vaan sovittaa yhteen erilaiset tavoitteet. 

Metsät ovat yksi maapallon tärkeimmistä hiilinieluista. Kestävästi hoidettu metsä kasvaa ja voi hyvin. Se sitoo tehokkaasti hiiltä, tuo omistajalleen taloudellista tuottoa ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Metsää ei tarvitse katsoa vastakkaisilta reunoilta vaan rinnakkain ja sovittaa yhteen erilaiset tavoitteet. 

Tarvitsemme erilaisia metsiä 

Suomalaiset metsät ovat erilaisten metsien mosaiikkia, ja tarvitsemme jatkossakin eri kasvuvaiheissa olevia metsiä elinympäristöiksi eri lajeille. 

”Historiaan peilaamalla suomalaisten metsien kasvu on viimeisen 50 vuoden aikana kaksinkertaistunut. Tämä johtuu osaltaan hyvästä metsänhoidosta. Suomessa on pitkä metsäntutkimushistoria ja sitä kautta vahvaa metsäosaamista. Esimerkiksi oikein ajoitetut metsänhoitotoimenpiteet kuten istutukset, taimikonhoidot ja harvennukset lisäävät metsien kasvua olennaisesti. Lisäksi pitäydymme kotimaisissa puulajeissa ja panostamme metsien monimuotoisuuteen eri tavoin kuten säästämällä lahopuuta, lisäämällä lehtipuiden osuutta, huomioimalla vesistöt ja jättämällä säästöpuita. Nykyisin kiinnitetään myös erityishuomioita tuhojen kestävyyteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen”, sanoo UPM Metsän ympäristöpäällikkö Tuomas Kara. 

Suomessa on aina saatu työtä metsästä ja käytetty puupohjaisia tuotteita. Puu on luonnonmukainen, uusiutuva raaka-aine. 

”Metsät ja puu ovat yksi tärkeä ratkaisu fossiilisista raaka-aineista valmistettavien tuotteiden korvaamiseksi. Kehitämme UPM:llä jatkuvasti uusia tuoteinnovaatioita biopolttoaineista biokemikaaleihin, puukomposiittiin ja viimeisimpänä lääketieteen nanosellupohjaisia haavasidoksia ja solukasvatusalustoja. Puusta ei mene mitään hukkaan, vaan sen kaikki osat hyödynnetään sivuvirtoja myöten”, Kara jatkaa. 

Luonnon monimuotoisuus linkitetty liiketoimintaan 

Miten UPM:n metsälupaus konkretisoituu? ”Toimimme aktiivisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, niin tutkimuslaitosten, ympäristö- kuin kansalaisjärjestöidenkin. Olemme sitoutuneet parantamaan luonnon monimuotoisuuden tilaa metsissämme vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on sidottu liiketoimintaamme. Esimerkiksi 750 miljoonan valmiusluottomme marginaali ja johdon taloudelliset kannustimet on sidottu tähän liittyviin indikaattoreihin. Näenkin, että vastuullisuus on ydinroolissa tulevaisuuden kilpailussa pärjäämisessä tai yleensä alalla toimimisessa.” 

Suomalaisista metsistä noin 60 % on yksityisomistuksessa ja UPM kannustaakin yksityisiä metsänomistajia ottamaan yhteyttä metsäammattilaisiin. 

”Metsien monimuotoisuuden tilan parantaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat yhteistyössä tehtäviä asioita. Meillä kaikilla on tässä oppimisen ja kehittymisen paikka”, Kara summaa. 

Tutustu: www.upm.com

Jaa tämä artikkeli


Tulevaisuuden Suomi