Merkityksellisten mahdollisuuksien työnantaja


Turvallistaminen rakennetussa ympäristössä tarkoittaa erittäin monia asioita. Niitä kaikkia pohtii Swecolla teknisen turvallisuuden asiantuntijat.

Sanna-Maria Järvensivu on koulutukseltaan automaatiotekniikan diplomi-insinööri ja toimii turvallisuuspuolen osastopäällikkönä Swecolla: ”Aloitin viisi vuotta sitten projekti-insinöörinä, ja minulla oli myös kokemusta kone- sekä toiminnallisen turvallisuuden asiantuntijana. Niinpä minulle rakennettiin sopiva urapolku, joka kulki tiimipäällikön paikan kautta oman teknisen turvallisuuden osaston perustamiseen.”

Teknisen turvallisuuden kanssa työskenneltäessä pitää olla orientoitunut näkemykseen, että suunnittelupöydällä pelastetaan henkiä. Työssä pitää pystyä varmistamaan tiimiläisiltä ja sidosryhmäläisiltä, että kaikki vaatimukset tulee täytettyä.

”Vastuu kasvaa kokemuksen myötä, alkuun avustin muun muassa prosessiriskinarvioinneissa. Päästyäni työhön sisälle sain lisää vastuuta ja nyt on ammatillista osaamista kertynyt jo mukavasti”, prosessitekniikan diplomi-insinööri Arttu Hirvonen kertoo. Hän on toiminut projekti-insinöörinä valmistuttuaan vuonna 2017 ja työskentelee Sanna-Marian osastolla. Arttu kasvattaa tiimin asiantuntijuutta turvallisuuskulttuurin puolella: ”Työntekijät tulee voida sitouttaa turvallisuuden toimintatapojen ja turvajärjestelmien käyttöön, jotta niiden tarkoitus täyttyy”.

Sanna-Maria korostaa, että hyvää työjälkeä on helppo tuottaa huipputiimissä ja Swecolla vallitsee todella hyvä ja mutkaton ilmapiiri. ”Asiakkaidemme luotettavana turvallisuuskumppanina laajennamme heidän turvallisuusnäkökulmaansa ja teemme sen konkreettisellä tavalla. Asiakkailta saamme palautetta, että heille tuli positiivisena yllätyksenä, että riskienarviointia voi tehdä miellyttävällä ja hauskalla tavalla. Positiivinen ilmapiiri säteilee myös asiakastyöhön”, Sanna-Maria kiteyttää.

Sweco Young Talents

Swecon Young Talents -valmennus on tarkoitettu nuorille swecolaisille, joilla on potentiaalia kehittyä vaativiin asiantuntija- tai esimiestehtäviin.

Valmennuksen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia siirtyä vastuullisempiin tehtäviin, auttaa heitä tunnistamaan tärkeimmät kehittymiskohteensa sekä tukea heidän kehittymistään ja verkostoitumistaan Swecolla, jossa työskentelee kaikkiaan 17 000 rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntijaa Euroopan laajuisesti. ”Viikon mittainen valmennus tarjoaa työkaluja muun muassa itsensä ja tiimien johtamiseen, työssä jaksamiseen sekä tehokkaaseen vuorovaikutukseen. Lisäksi osallistujat toteuttavat pienryhmissä liiketoimintalähtöisen projektityön”, Arttu kertoo ohjelmasta, johon parhaillaan osallistuu.

”Täällä on todellakin mahdollisuus kehittyä”, Arttu iloitsee.

Jaa tämä artikkeli


Työelämä