Merituulivoima on tulevaisuuden turvallista energiaa


Puhtaan energian tarve kasvaa voimakkaasti. Tulevaisuuden ratkaisuja haettaessa on syytä kääntää katse merelle.

Suomi hakee nyt kuumeisesti uusia tapoja tuottaa päästötöntä energiaa. Yksi keskeisistä ratkaisuista on tuulivoima, ja Suomeen onkin rakenteilla ja suunnitteilla huomattava määrä maalle rakennettavia tuulipuistoja.

Merellä toimivista tuulipuistoista sen sijaan on Suomessa puhuttu toistaiseksi vähemmän – siitä huolimatta, että merituulivoimassa on valtava hyödyntämätön potentiaali ja kiistattomia etuja muihin energiamuotoihin verrattuna.

Merellä tuulee paljon ja tasaisesti, ja huolellisella suunnittelulla merituulipuistojen vaikutukset luonnonelinympäristöihin ja ihmisille voidaan minimoida. Yksittäisten merituuliturbiinien koot kasvavat jatkuvasti, ja on odotettavissa, että jo tällä vuosikymmenellä on mahdollista rakentaa yli 20 megawatin merituulivoimaturbiineja.

Kun suurimmissa merituulipuistoissa voi olla jopa useita satoja turbiineja, yksi tulevaisuuden puisto voi siten tuottaa energiaa jopa yksittäistä ydinvoimalaa huomattavasti enemmän. Suomen kannalta on tärkeää myös se, että edelläkävijyys pohjoisen merituulivoiman suunnittelemisessa ja rakentamisessa voi avata maamme osaavalle teknologia- ja meriteollisuusklusterille huomattavia vientimahdollisuuksia.

Pohjoisille merialueille rakennettavaan merituulivoimaan liittyy vielä joitakin haasteita, mutta on odotettavissa, että teknologian kehitys ratkaisee ne jo lähivuosina. Esimerkiksi kasvavat turbiinikoot ja napakorkeuden nosto parantavat laitosten huipunkäyttöaikaa.

Sähkön tarve tulee kasvamaan voimakkaasti lähivuosikymmeninä teollisuuden ja liikenteen sähköistyessä ja siirryttäessä kohti vetytaloutta. Kyse ei siis ole vain lyhytaikaisesta energian saatavuuteen liittyvästä kysymyksestä, vaan kokonaisvaltaisesta energiamurroksesta. Merituulivoimalla voi olla tärkeä rooli tässä tulevaisuuden entistä kestävämmässä ja turvallisemmassa energiajärjestelmässä.

Ulla Värre ja Ville Kirjonen
Gaia Consulting
Gaia koordinoi uusiutuvan
energian ekosysteemiä
Team Renewable Arctic Finland.

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Business NOW