Menestyvä ura tehdään itse ja itsensä näköiseksi


”Urajohtaminen on osaamista ja toimenpiteitä, joita harva tekee tai osaa.” Calcus tavoitti Ura & menestyminen -teemaliitteeseen MPS-Yhtiöiden toimitusjohtaja Elina Koskelan, joka johtaa rekrytointia, henkilöarviointia sekä kehittämistä tekevää konsernia. Elina on työssään erikoistunut johtajien urajohtamiseen ja saa näkökalapaikalta katsoa, miten toimivat urajohtamisessaan elinkeinoelämän avainpaikoilla istuvat henkilöt. Hän kiteyttää neuvonsa: 

Uran johtaminen on tehtävä itse. 

Olemme MPS:llä tutkineet johtajien urajohtamista ja yhä edelleen valtaosa ei juurikaan tunnista johtavansa uraansa. Ura ikään kuin vain tapahtuu ja kiinnostaviin mahdollisuuksiin tartutaan, kun mahdollisuuksia koittaa tai niitä tarjotaan. Haluaisin kannustaa kaikkia ottamaan kopin oman uransa suunnan ja sisällön muotoilusta itselleen. Tunnista motivaation lähteesi sekä kiinnostuksen kohteesi ja tee aktiivisia toimenpiteitä niiden äärelle hakeutumiseen. Kuten kaikki johtaminen, myös urajohtaminen tarkoittaa toimenpiteiden tekemistä; Erotu johtamalla uraasi. 

Kestävä ura näyttää sinulta. 

Uran ja menestyksen tärkeä lähtökohta on sen näyttäminen sinun toiveiltasi, ei jonkun muun. Omien vahvuuksien ja heikkouksien rehellinen tarkastelu on ehdoton ykköstehtävä urajohtamisessa. Rohkeus itsensä hyväksymiseen voi olla vaikeaa ympäröivien odotusten ristipaineessa, minkä vuoksi ulkopuolisesta coachista tai valmentajasta voi olla paljon hyötyä vahvuuksille pohjautuvan urasuunnan löytämisessä. Rohkeutta on myös kokeilla uusia avauksia ja myös vetäytyä asioista, mikäli ne eivät tunnu omalta. Urajohtamisessa ei ole virhevalintoja, sillä kaikki oppimista aikaansaava on rikastuttavaa. 

Urajohtaminen on osaamista. 

Urajohtaminen on elämänmittainen matka ja eri elämänvaiheissa uraan liittyvät odotukset ja resurssit voivat vaihdella paljonkin. Oman työmarkkina-haluttavuuden ylläpitämiseen tulisi kiinnittää huomiota läpi koko työuran, jotta varmistaa itselleen kiinnostavien paikkojen avautumisen. Osaamisvaatimukset muuttuvat ja moderni työntekijä tunnistaa vastuunsa osaamisen kehittymisen suunnista eikä jätä sitä kenenkään muun vastuulle. Uusia työelämän taitovaatimuksia ovat työllistymisen ja löydetyksi tulemisen taidot sekä oman osaamisen markkinoinnin taito. Olemme urapalveluihin keskittyvässä MPS Lifeworksin yksikössämme huomanneet, että ammattilaisten avulla urajumit aukeavat ja urastrategiat kirkastuvat. Ura-asioissakaan ei kaikkea tarvitse osata itse, mutta on tärkeä tunnistaa avuntarpeen paikat. Tähän tarpeeseen olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa luoneet erilaisia henkilökohtaisia ja digitaalisia urapalveluita Lifeworks-brändin alle. 

Tutustu tarkemmin: www.mps.fi

Jaa tämä artikkeli


Talous ja johtaminen