Medtronicin MiniMed 670G-järjestelmä säätelee automaattisesti insuliiniannoksia


Elina Pimiä

MiniMed 670G-järjestelmän avulla voidaan saavuttaa parempi hoitotasapaino insuliininpuutosdiabeetikoilla. Lisäksi automaatio säästää asiantuntijan aikaa muihin aiheisiin potilasvastaanotolla.

MiniMed 670G-järjestelmä eroaa aiemmista insuliinipumpuista basaali-insuliiniannosteluun liittyvän automaatioteknologian vuoksi. ”Aiemmat pumput ovat pystyneet ennakoimaan alhaista verensokeria ja keskeyttämään insuliinin annostelun. MiniMed 670G on ensimmäinen pumppu, joka säätää basaaliannosta joustavasti suuremmaksi ja pienemmäksi sensoritiedon perusteella”, kertoo Tampereen kaupungin diabetesvastaanoton vastaava lääkäri Elina Pimiä. Pumppu muuntaa tietojensa perusteella myös annosoppaan herkkyyttä.

Pimiän mukaan järjestelmä sopii potilaille, joilla esimerkiksi päivien välinen vaihtelu on suurta.

”Siitä on hyötyä potilaalle, jonka päivät ovat erilaisia stressitasoltaan tai harrasteiltaan tai joka tekee esimerkiksi vuorotyötä”, Pimiä toteaa. Järjestelmä on myös anteeksiantavampi potilaan tekemille inhimillisille virheille esimerkiksi aterian hiilihydraattimääriä arvioitaessa. ”Pumppu vaatii kuitenkin potilaalta edelleen sitoutumista, verensokeriarvo tulee mitata 2–4 kertaa päivässä sensorin kalibrointia varten.”

Kohdentaminen oikeille potilaille tärkeää

Pimiä korostaa, että MiniMed 670G-järjestelmää varten tulee valita ne potilaat, jotka hyötyvät siitä eniten. ”Meillä Tampereen kaupungin diabetesvastaanotolla on ollut hyviä kokemuksia sellaistenkin potilaiden kanssa, joille muut hoitomuodot eivät ole olleet tuloksellisia.”

Pimiä uskoo, että pumppupotilaiden määrä tulee kasvamaan. ”Haastaisin valikoimaan tarkasti ne potilaat, jotka hyötyvät insuliinipumppuhoidosta, joille ei siis riitä pelkkä sensori ja monipistoshoito, ja panostamaan valitsemalla jatkossa nykyaikaiset, automatisoivat pumput. Vaikka kustannukset kasvavat, tuottaa tulosten parantuminen kustannusvaikuttavuutta.”

Pimiä nostaa esille myös vaikutukset diabetologien vastaanottojen sisältöön. ”Aiemmin paljon energiaa on mennyt basaaliportaiden säätämiseen. Pumpun automatiikka mahdollistaa sen, että vastaanotolla voidaan keskittyä tarkemmin esimerkiksi elämäntapoihin ja ravitsemukseen.

 

Jaa tämä artikkeli


Terveys