Me Espoossa panostamme kehittämiseen ja dynaamisuuteen – yhdessä onnistumme!


Hoidon jatkuvuutta turvataan myös terveyskeskuspuolella modernisoimalla toimintatapoja ja panostamalla huippuammattilaisten tiiviiseen tiimityöhön. 

Espoon tuore perusturvajohtaja, lääketieteen tohtori Sanna Svahn määrittelee tärkeimmäksi tehtäväkseen varmistaa lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisimman kestävät onnistumisen puitteet moniammatilliseen työskentelyyn. 

”Aidosti yhdessä, päämäärätietoisesti työskennellen ja vanhoja toimintatapoja ja työvälineitä uudistaen voimme helpottaa työntekijöidemme työtä. Tätä kautta lisääntyy panostus sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin lisääntymiseen, millä vastaamaamme myös taloudellisen kestävyyden haasteisiin”, Svahn toteaa. 

Svahn on aikaisemmin toiminut Espoon terveyspalvelujen johtajana sekä johtotehtävissä Attendolla. ”Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon vastakkainasettelun täytyy olla ohi. Molempien hyvät puolet pystytään yhdistämään. Myös digitalisaation ja alueellisesti laajemman yhteistyön hyödyntäminen on yksi avain menestykseen ja tähän panostamme vahvasti”, tulevaisuuden Länsi-Uudenmaan sote-alueen rakentamista Espoossa luotsaava Svahn toteaa. 

Hoidon jatkuvuuden turvaaminen avainasemassa 

Maamme toiseksi suurimmassa kaupungissa terveyskeskusten merkitys kansanterveystyön peruspilarina on huomattava. Jotta espoolaisväestölle kyetään tuottamaan terveyttä ja hyvinvointia, on henkilöstön osaaminen, viihtyminen, vaikuttamismahdollisuudet sekä hoidon jatkuvuus oltava keskiössä. 

”Iso merkitys viihtymisessä on, miten töitään voi tehdä, ja miten työnsä vaikuttavuutta voi seurata ja kokea. Siksi oikea-aikaisen hoidon mahdollistaminen ja hoidon jatkuvuus on merkittävää potilaan lisäksi myös lääkäreillemme ja koko hoitohenkilökunnalle”, korostaa Espoon avosairaanhoidon ja terveysasematoiminnan johtava ylilääkäri Anu Mustakari. 

NLY-kysely: Espoon terveysasemalle neljä tähteä 

Sekä Mustakari että Svahn ovat nuoria, moderneja ja määrätietoisia johtajia. He määrittelevät tärkeimmäksi tehtäväkseen tarjota parhaat puitteet lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle ydintyön tekemiseksi. ”Tämä toteutuu parhaiten karsimalla turhaa byrokratiaa ja mahdollistamalla lääkäreiden ja huippuhoitajien saumaton yhteistyö moniammatillisessa tiimissä”, Svahn sanoo. 

Puheet ovat jo siirtyneet tekoihin. ”Kokeneiden lääkäreiden videovastaanotto on esimerkki uudesta toimintatavastamme ja tunnistetun chatin pilotti käynnistyy lähiaikoina, samoin tiimimalli-pilotointi Espoon terveysasemalla”, Mustakari täydentää. 

Espoossa on jo pitkään tehty töitä, jotta nuoret lääkärit saavat parhaan mahdollisen tuen. Nuorten Lääkäreiden Yhdistyksen (NLY) koulutuspaikkakyselyn tulokset ovatkin antaneet Espoon terveyskeskukselle neljä tähteä viidestä. ”Viides tähti saavutetaan lähiaikoina”, uudet johtajat vakuuttavat. 

Jaa tämä artikkeli


Julkishallinto & kansanterveys