Materiaaleilla ja suunnitteluvalinnoilla on väliä


Kuva CLT-päiväkodista (Lapinmäen päiväkoti Helsingissä), kuvan lähde Stora Enso. 

Puurakentamisella voidaan välittömästi leikata 30 % uudisrakentamisen hiilipiikistä. 

Rakentaminen on iso kasvihuonekaasujen päästölähde, energian käyttäjä ja materiaalien kuluttaja. Rakennusten käyttövaiheen energiankulutuksen päästöt laskevat jo lähivuosina, ja se kasvattaa materiaalivalintojen merkitystä päästöjen vähentämisessä. Tuoreen Granlundin Puutuoteteollisuus ry:lle tekemän selvityksen mukaan puun kasvava käyttö uudisrakentamisessa pienentää elinkaaren alun hiilipiikkiä 30 %, lisäkerrosrakentamisessa jopa 50 %. 

Suunnittelun ja toteutuksen yhteistyötä. Jokainen rakennuskantaan sitoutuva kuutiometri puuta alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä ja samalla kasvattaa hiilivarastoa. Toimialan yrityksissä puurakentamisen suunnittelu ja teollinen esivalmistus sekä työmaatoiminnot ovat kehittymässä yhdeksi prosessiksi. Tämä laskee rakentamisen päästöjä entisestään sekä parantaa kilpailukykyä. Tästä on jo näyttöä. Ruotsissa puurakentaminen on 20 % betonirakentamista edullisempaa. 

Nopea ja tehokas keino. Puurakentamisen lisääminen tarjoaa mahdollisuuden leikata hiilipiikkiä nopeasti, jo olemassa olevalla teknologialla. Suurin kasvupotentiaali puulla on puukerrostaloissa ja julkisissa palvelurakennuksissa. Granlundin selvityksessä tunnistettiin lisäksi toimitilasektorin kasvava kiinnostus puurakentamiseen osana yritysten vastuullisuustavoitteiden toteuttamista. 

Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa tarvitaan useita keinoja, myös rakennusalalla. Puurakentaminen tarjoaa yhden vaikutuksiltaan nopean ja tehokkaan keinon hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen. 

Jaa tämä artikkeli


Rakentaminen 2021