Logistiikkaketjun digitalisoinnilla nopeutta ja varmuutta


Uudet lähilogistiikkapalvelut sekä sosioekonominen kehitys, kuten kaupungistumisen ja väestön ikääntyminen, ovat käynnissä olevia muutostrendejä. Samoin liikenteen ruuhkautuminen, muut liikenteen viiveet, pidemmät työmatka-ajat ja lisääntyneet saasteet ovat vähentäneet ihmisten elämänlaatua. Silti logistiikkajärjestelmä on muuttunut vain vähän. Esimerkiksi suuri osa kuljetusasiakirjoista (konossementit, rahtiluvat, pakkausluettelot, ennakkorekisteröinnit jne.) käsitellään ja vaihdetaan edelleen manuaalisesti ja liikenteenohjaus tapahtuu perinteisin menetelmin. Tämä luo tehottomuutta yhteiskunnan eri tahoille nostamalla kustannuksia, lisäämällä saasteita sekä aiheuttamalla viiveitä eri kuljetuksiin.

Logistiikkaketjun tehostaminen edellyttää kuljetusasiakirjojen ja tietovirtojen digitalisointia. Tähän päästään luomalla avoimen arkkitehtuurin digitaalinen alusta ja virtaviivaistetut prosessit, jotka mahdollistavat keskeisten kuljetustietojen standardoinnin, automatisoinnin ja vaihdon eri osapuolten välillä, jotta voidaan parantaa kuljetusinformaatiota, vähentää tehottomuutta ja tarjota arvokkaita panoksia liikenteen suunnitteluun ja hallintaan.

Markku Kuula, logistiikkan professori ja laitoksen johtaja
Aalto-yliopisto

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kuljetus ja Logistiikka