Logistiikan kolme menestystekijää


Kevään Kuljetus-Logistiikka 2019 suurnäyttely kokoaa mittavan määrän logistiikan ammattilaisia yhteen vaihtamaan ajatuksia ajankohtaisista kysymyksistä ja verkostoitumaan. LOGYn tapahtumissa on selkeästi noussut esille kolme keskeistä menestystekijää logistiikan kentällä:

1) Toiminnan jatkuva parantaminen

Manuaalisen työn merkitys on logistiikassa erittäin suuri, joten pienin askelin tapahtuvan toiminnan kehittämisen juurruttaminen yrityskulttuuriin on avainasemassa. Pienikin innovaatio tai muutos voi olla vaikutuksiltaan erittäin merkittävä.

2) Henkilöstön kehittäminen

Työvoimapulasta logistiikkasektorilla on puhuttu paljon erityisesti viime aikoina, kun talouden pyörät ovat pyörineet taantumaa vilkkaammin. Tämä on saanut myös aiempaa useammat vaihtamaan työpaikkaa. Jokaisen poislähtevän henkilön myötä yrityksestä katoaa mittava määrä osaamispääomaa riippumatta henkilöstä ja tehtävän tasosta. Jos olet saanut rekrytoitua hyvän osaajan tai kehitettyä hyvän tiimin, niin pidä heistä jokaisesta kiinni. Kiinni pitäminen toteutuu parhaiten luomalla hyvä työympäristö ja työyhteisö, missä kukin toimii omalla vahvuusalueellaan. Työtyytyväisyys on avainasemassa organisaation menestyksen kannalta. Tyytyväinen henkilöstö tuottaa hyvää Asiakaspalvelua!

3) Toimintojen automatisoiminen

Toiminnan automatisoinnista puhutaan paljon, mutta silti esimerkiksi yli 70 prosenttia suomalaisista varastoista toimii vielä paperisen keräyslistan voimin. Hyvänä ohjenuorana voidaan pitää sitä, että automatisoidaan ne prosessin osat, joita ei ole järkevää tehdä ihmisvoimin. Näitä voivat olla tuotteiden pakkaamiseen tai tavaran siirtoon liittyvät samankaltaisena toistuvat tehtävät. Valistunut logistiikan ammattilainen tarkastelee oman yrityksensä prosesseja taloudellisuuden ja toimivuuden näkökulmasta henkilöstöä unohtamatta.

Markku Henttinen
International Federation of Purchasing and Supply Management IFPSM, CEO
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, toimitusjohtaja

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kuljetus ja Logistiikka