Markkinamurroksissa syntyy voittajia


Sanna Nokka ja Jarkko Pallasaho auttavat yrityksiä hyödyntämään markkinamahdollisuuksia ja rakentamaan kestävää kasvua. 

Nyt rakennetaan voittajia – niitä, jotka nousevat muuttuneessa markkinatilanteessa nopeasti jaloilleen, tunnistavat uudet mahdollisuudet ja rakentavat niistä perustan tulevaisuuden kasvulle. 

Voittamisen kulmakivenä on markkinatarpeiden tunnistaminen. Tätä edistävät perusteltu ymmärrys markkinan kehittymisestä sekä kyky yhdistää tämä näkemys organisaation toimintaan. Tarvitaan strategista ketteryyttä ja osaamista viedä jatkuva kehittäminen toiminnan kaikille tasoille. 

Organisaatiossa ei tulisi olla ketään, joka ei ole sisäistänyt miksi ollaan olemassa, mitä halutaan saavuttaa ja millaista tekemistä tarvitaan. Erityisesti uusien liiketoiminta mahdollisuuksien osalta yrityksen hallituksen, johtoryhmän ja operatiivisen toiminnan tulee jakaa yhtenevä ymmärrys näihin liittyvistä tekijöistä ja oletuksista.

Voittajat ratkaisevat globaaleja haasteita ja markkinatarpeita 

Merkittävimmät markkinat löytyvät Suomen ulkopuolelta, minkä vuoksi kasvuvisiossa on hyvä olla korkea ambitiotaso ja ymmärrys strategisista kumppanuuksista. Toteutimme TEM:lle Kasvuportflio 2.0 -hankkeen, jossa tunnistettiin ja arvioitiin Suomelle 27 tulevaisuuden kasvumahdollisuutta. Virtuaaliseen työskentelyyn osallistui n. 400 henkilöä yli 50 organisaatiosta. Hankkeessa korostui Suomen erinomaiset edellytykset maailmanluokan kilpailukyvyn rakentamiseen ja myös selkeä tarve kasvumahdollisuuskohtaisille jaetuille visioille ja roolitetuille toimenpiteille. Tarpeeseen kehitetään uutta kumppanuusmallia, joka kokoaa rahoitettavia kohteita isommiksi kokonaisuuksiksi ja kytkee toiminnan tukemisen EU:n ja muihin kansainvälisiin rahoituslähteisiin. 

Tukemassamme Business Finlandin uudessa strategiassa korostuu proaktiivisuus, kestävän kasvun kiihdyttäminen sekä suomalaisten yritysten ja tutkimuksen potentiaalin kohdistaminen globaaleihin markkinatarpeisiin. 

Liikkeellä on merkittävä määrä toimenpiteitä, joilla tuetaan yritysten uudistumista ja kykyä vastata globaaleihin markkinatarpeisiin. Uskomme, että 5–10 vuoden kuluttua voimme nostaa esille useita tästä ajasta alkaneita menestystarinoita. 

Talent Vectia on osa uudistunutta Verona-konsernia 

Veronan uudistumista toteutetaan yritysjärjestelyiden ja sitä kautta saavutetun uudenlaisen, uniikin tarjooman avulla. Yhdistämällä omistusjärjestelyosaamisen, vero- ja lakipalvelut sekä Talent Vectian kasvu- ja uudistumisstrategioihin erikoistuneen johdon ja johtamisen konsultointitoiminnan Verona luo uutta liiketoimintaa, joka vastaa kaikissa elinkaaren vaiheissa sekä kotimaisten toimijoiden että kansainvälisten multi family office -asiakkaiden tarpeisiin. 

”Tiivistämällä sisäisten osaamisalueidemme yhteistyötä olemme onnistuneet luomaan merkittävää arvoa tuottavan palvelukokonaisuuden asiakasorganisaatioillemme”, toimitusjohtaja Sanna Nokka sanoo. 

Kestävää menestymistä tukevat kyvykkyydet 

  • Ymmärrys tulevaisuuden markkinaan vaikuttavista tekijöistä. Toimintaa ohjaava tulevaisuuskuva, joka käsitellään yhdessä myös tärkeimpien asiakkaiden ja kumppanien kanssa. 
  • Systematiikka nykyisen ja uuden liiketoiminnan kasvumahdollisuuksien vertailukelpoiseen arvottamiseen. Eri näkökulmia avaava kasvuportfolio lisää kykyä tehdä parhaat strategiset valinnat. 
  • Kyky pilotoida ja skaalata uusia liiketoiminta- ja ansaintamalleja. Osaaminen toimivien kokonaisuuksien muodostamiseen sekä yksittäisten avainkyvykkyyksien kehittämiseen. 
  • Osaaminen toteuttaa rakenteiden uudelleenjärjestelyitä ja yritysjärjestelyitä, joilla nopeutetaan uudistumista ja kasvua sekä hallitaan riskejä. 
  • Keinot yrityskulttuurin, johtamisen ja strategisten osaamisten kehittämiseen sekä ihmisissä olevan potentiaalin hyödyntämiseen ja työntekijäkoke-muksen parantamiseen. 
  • Kyky toimia tavoitteellisesti liiketoimintaekosysteemeissä ja hyödyntää markkinamuotoilun keinoja. 

Yritystiedot: 

Verona Oy • Omistajavetoisten yritysten kasvuun, kehitykseen ja varallisuuden hallintaan erikoistunut asiantuntijayritys • Toimipisteet Helsingissä, Turussa ja Luxembourgissa. • Liikevaihto 11 M€ • Henkilöstöä 60 

www.verona.fi 

www.talentvectia.com 

 

Jaa tämä artikkeli


Bisnes Talous ja johtaminen