Maakunta matkalla vihreään ja digitaaliseen tulevaisuuteen


Kuva: Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen ja innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja Petri Räsänen kuvattuna Tampellassa Tampereella Pirkanmaan liiton toimitiloissa. Kuva: Rami Marjamäki 

Pirkanmaa ottaa isoja askeleita kohti Euroopan unionin vihreää ja digitaalista siirtymää eli niin kutsuttua kaksoissiirtymää – ja tekee monta asiaa ensimmäisenä. Pirkanmaan liitto osallistuu kehitykseen rahoittajana, käynnistäjänä ja toimijana. 

Pirkanmaa aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Siihen liittyen Pirkanmaan liitto päätti viime syksynä energiastrategian päivittämisestä yhteistyössä alueen sidosryhmien kanssa. 

”Mietimme painopisteitä ja toimintamallia kestävälle energiantuotannolle, jotta pääsemme eroon fossiilisesta energiasta ja saamme parannettua alueen energiaomavaraisuutta. Venäjän tuontienergiasta irtautuminen ja huoltovarmuus ovat äskettäin nousseet vahvoiksi teemoiksi. Jo aiemmin tunnistetut suunnittelun lähtökohdat tukevat tätä kehitystä”, kertoo suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen. 

Vihreän siirtymän rinnalle on noussut digitaalinen siirtymä. Pirkanmaan liitto koordinoi Pirkanmaan alueellisen digitaalisen kompassin laatimista kevään aikana neljässä työryhmässä. Tavoitteina on parantaa väestön digitaitoja, lisätä digiammattilaisten määrää, uudistaa digitaalista infrastruktuuria sekä edistää yritysten ja julkisten palveluiden digitalisaatiota. 

”Digikompassimme on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja koko EU:ssa. Teemme uraauurtavaa työtä, ja meillä on asiantuntijakumppanina ja rahoittajana EU:n tutkimuskeskus. Pirkanmaalaiset lähtevät mukaan tekemään asioita ilman aiempaa mallia, mikä on hienoa”, sanoo innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja Petri Räsänen. 

Tavoitteena on toteuttaa EU:n digitaalisen kompassin suuntaviivoja ja digitaalista strategiaa. Kompassi vie maakuntaa kestävällä tavalla kohti digitaalista siirtymää toimijoiden yhteisesti sopimilla tavoitteilla ja mittareilla. 

Pirkanmaan liitto järjestää digikompassista kaikille avoimen keskustelutilaisuuden 23. toukokuuta Hotelli Ilveksen Ballroomissa. Tilaisuudessa maakunnan asukkaat pääsevät kuulemaan ja kommentoimaan ehdotuksia tavoitteiksi sekä linjaamaan omaa digihuomistaan. 

Yksi liiton rooleista niin digitaalisen kuin vihreän siirtymän edistämisessä on toimia rahoittajana; EU- ja kansallisen rahoituksen haku on avautumassa. 

Luonnon monimuotoisuus on turvattava 

Pirkanmaa on edelläkävijä myös toisella saralla, sillä Pirkanmaan liitto on yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa koostanut Suomen ensimmäisen maakunnallisen luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO). Ohjelma sisältää yhteiset tavoitteet ja suuntaviivat sille, miten luonnon monimuotoisuutta vaalitaan ja edistetään. 

Pirkanmaalla on työn taustaksi selvitetty uhanalaisten lajien tilaa. Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan Pirkanmaalla esiintyy yli 320 valtakunnallisesti uhanalaista lajia. Kymmenkunta lajia elää ainoastaan tai lähes ainoastaan Pirkanmaalla. Yli sata uhanalaista tai silmälläpidettävää lajia on määritelty Pirkanmaan vastuulajeiksi, joiden säilymisen kannalta pirkanmaalaiset esiintymät ovat erityisen merkittäviä. 

”Selvitys kertoo, mistä lajeista meidän täytyy olla erityisen huolissaan. Yksi niistä on esimerkiksi raakku eli jokihelmisimpukka”, jatkaa Rissanen. 

Lue lisää Pirkanmaan liiton toiminnasta osoitteessa www.pirkanmaa.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä pirkanmaa