Maailma muuttuu – muutu mukana


Vallitsevat poikkeusolot edellyttävät monissa yrityksissä toimintatapojen uudelleenarviointia ja työvälineiden päivittämistä. Mikäli yrityksen tietohallinto ja ylläpito on yhden henkilön harteilla ja tehdään oman toimen ohessa sekä mahdollisesti puutteellisin resurssein, on taakka kohtuuton ja riskit liiketoiminnalle liian suuret. Ulkoistettu tietohallintopäällikkö eli IT-strategi tuo käyttöösi kokonaisen armeijan omien erikoisosaamisalueidensa huippuja. Kun tämä virtuaalinen supernörtti huolehtii yrityksesi IT-asioista, sinä voit keskittyä palvelemaan omia asiakkaitasi. 

YRITYKSET JA YHTEISÖT ovat lähes toimialasta riippumatta pakotettuja miettimään ja tehostamaan toimintatapojaan ja -ympäristöään. Monilla aloilla paljon ja joillakin jopa kaikki siitä mitä vielä alkuvuodesta tehtiin kasvotusten, tapahtuu nyt verkon välityksellä. 

Kevään jälkeen olemme varmasti kaikki osallistuneet vähintään yhteen verkkotapaamiseen, tai olemme saaneet apua yrityksemme IT-osastolta etäyhteyden kautta. Alalla kuin alalla vähintään sähköposti on jo arkipäivää, mutta enenevissä määrin myös erilaiset videoneuvottelujärjestelmät ja pilvipalvelut. 

Työtyytyväisyyden ja –tehon, laitteiston hallinnan ja ylläpidettävyyden sekä kustannusten ennustettavuuden välillä puntarointi vetää helposti kokeneenkin päättäjän vakavaksi. Yrityksen huonosti tai puutteellisin taidoin suunniteltu ja jalkautettu IT-strategia aiheuttaa harmaita hiuksia sekä johdolle että henkilöstölle. 

Kannattaa myös harkita voisiko päivittäisen tietotekniikan ja tietoliikennelaitteet sittenkin hankkia palveluna tai vuokrata. 

Erityisesti nyt poikkeusoloissa olisi viimeistään korkea aika miettiä modernin tietotekniikan omalle liiketoiminnalle tuomia etuja ja varmistaa kilpailukyky myös tulevaisuudessa. 

Tämä juttu on lyhennelmä. Koko artikkelin voit lukea osoitteessa blog.mcare.pro. 

Kirjoittajat: Sami Koljonen ja Markus Saviaro 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi