Luovasta leikistä luovaan ajatteluun


”Vanhempana on tietysti mukavaa, että lapsilla on kivaa koulussa. Lukuisat retket, näytelmät ja juhlat tuovat vielä ekstrahauskuutta koulutyöhön”, sanoo Aki Lehtinen. Hänen kolme lastaan ovat Helsingin Rudolf Steiner -koulussa, jonka hän myös itse aikanaan kävi ykkösluokalta ylioppilaaksi saakka.

”Hyvää steinerkasvatuksessa on erityisesti yhteisöllisyys ja ihmisen näkeminen kokonaisvaltaisesti”, Lehtinen sanoo.

Oppimisen ja oivaltamisen iloa.

Ystäviä ja yhteisöllisyyttä

Steinerkoulussa luokkayhteisö on erittäin kiinteä koko kouluajan. Yhdessä kasvaessa oppilaille syntyy ystävyyssuhteita, jotka säilyvät koko eliniän. Myös vanhempien välillä syntyy vuosien varrella vahva yhteisöllisyys.

Luokanopettaja pysyy samana jopa ensimmäiset kahdeksan vuotta ja kohtaa kunkin lapsen yksilönä päivittäin. Lapsi tulee nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään, jolla on omat vahvuutensa ja haasteensa.

”Pitkäkestoinen aikuissuhde korjaa pirstaleisuutta, joka on tyypillistä tälle ajalle. Lapselle se luo turvallisuutta, ja kasvattajan kannalta se, että tuntee hyvin oppilaan, auttaa ohjaamaan hänen vahvuuksiaan”, sanoo Helena Sandell. Hän työskentelee steinerkoulun 1. luokan opettajana ja on myös steinerkoulujen ja -päiväkotien yhteisen Steinerkasvatuksen liiton puheenjohtaja.

”On tärkeää, että koulu tarjoaa pitkäjänteisyyttä ja pysyvyyttä hektisen mobiilimaailman vastapainoksi”, sanovat Helena Sandell ja Aki Lehtinen.

Lapsesta itsenäisesti ajattelevaksi aikuiseksi

Ikäkausiopetus tarkoittaa, että opetusmenetelmät on suunniteltu niin, että ne parhaiten tukevat kunkin ikäkauden kehitysvaihetta.

”Ajattelun harjoittaminen alkaa jo pienenä. Ensin kerrottujen satujen ja tarinoiden kautta tulevat sisäiset mielikuvat, jotka pikkuhiljaa kypsyvät abstraktiksi ajatteluksi ja mahdollistavat nuoren oman arvostelukyvyn kehittymisen. Tavoite on auttaa lapsia kasvamaan itsenäisiksi, rohkeiksi ajattelijoiksi”, kertoo Sandell.

Taide on steinerkoulussa keskeinen tapa työstää oppiaineita. Oppilaat tekevät vihkonsa tekstein ja kuvin, mikä auttaa omaksumaan ja ymmärtämään opitun asian. Myös draama on osa opetusta, ja siinä lopputulosta tärkeämpää on prosessi. Laajempi näytelmä tehdään viidennellä, kahdeksannella ja kahdennellatoista luokalla.

steinerkasvatus.fi
rudolfsteinerkoulu.fi

Koe Lauri Porran säveltämä juhlaesitys ”Oma maailma” Helsingin Rudolf Steiner -koulun Mikael-salissa 14.11.2019. bit.ly/omamaailma

Sata vuotta steinerkasvatusta

• Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun ensimmäinen steinerkoulu perustettiin.
• Suomessa vanhin steinerkoulu on vuonna 1955 perustettu Helsingin Rudolf Steiner -koulu, jossa on alusta alkaen ollut sekä suomen- että ruotsinkielinen osasto.
• Nykyisin Suomessa on 24 steinerkoulua ja 42 steinerpäiväkotia. Ne ovat vahvasti osana suomalaista kasvatusjärjestelmää.

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Perhe