Luotolla myytäessä ajantasaisen datan merkitys korostuu


Johdonmukainen luotonhallinta ja kassavirran varmistaminen ovat nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä entistä kriittisempiä toimintoja yrityksille. 

”Menneet taloustiedot tai luottoluokitukset eivät anna parasta käsitystä yritysten maksukyvystä, vaan rinnalle tarvitaan tuoreempaa dataa. Asia korostuu entisestään koronan mullistaessa yritysten toimintaympäristöjä. Reaaliaikaista maksukykytietoa hyödyntämällä oikea-aikaiset ja joustavat luotonhallinnan toimenpiteet voidaan toteuttaa tehokkaasti”, Lowell Suomen toimitusjohtaja Juho Ylinen valottaa. 

Yritysten matka selvitystilaan tai konkurssiin on pitkä, mutta muutokset maksukäyttäytymisessä näkyvät jo aiemmin. Olennaista onkin reagoida muutoksiin mahdollisimman nopeasti, sillä mitä pidemmälle prosessissa on edetty, sitä suuremmaksi kasvaa riski laskun maksamatta jättämisestä. 

Lowell tuntee suomalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden maksukäyttäytymisen – yritys toiminut näillä markkinoilla luotonhallinnan ja maksamisen asiantuntijana yli puoli vuosisataa. Lowellilla on arvokasta dataa, jota hyödynnetään maksukyvyn ja -halun seuraamiseen ja ennustamiseen. Sen johdosta Lowell voi tarjota palveluita, joilla yritykset voivat varmistaa asiakkaidensa maksukyvyn ja ehkäistä maksuvaikeuksien kumuloitumista asiakastyytyväisyys säilyttäen. 

“Meille data ja teknologia eivät ole itseisarvo vaan työkaluja kokonaiskuvan ymmärtämiseksi yhdessä asiakashistorian ja muiden näkökulmien kanssa. Niiden yhteisvaikutuksesta syntyy joko myönteinen tai kielteinen luottopäätös”, Ylinen lisää. 

”Lisäksi, mitä aiemmin maksuvaikeuksiin voidaan reagoida, sitä joustavampia ratkaisuja voimme toteuttaa ja päätyä parempaan lopputulokseen kaikkien osapuolten kannalta.” 

Datan reaaliaikaisuus on hyödyksi myös päinvastaisessa tilanteessa: pari kolme vuotta mukana kulkevan maksuhäiriömerkinnän saanut, mutta jo taloutensa kuntoon saanut toimija voi reaaliaikaisen datan perusteella osoittaa olevansa luotettava kumppani, jonka kanssa kannattaa tehdä bisnestä. 

”Koronasta toipuessa on yhteiskunnallisestikin tärkeää, että yritykset nousevat mahdollisimman pian jaloilleen eikä ylimääräisiä esteitä yritysten yhteistyölle ja elinvoimaisen toiminnan palauttamiselle rakenneta”, Ylinen summaa vastuullisen ja kokonaisvaltaisen luotonhallinnan laajempaa merkitystä. 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi Yrityspalvelut