Lumme Energia uudistaa työskentelytapoja ja koko toimialaa

 

Lumme Energia on uuden ajan energiayhtiö, joka haluaa aktiivisesti tehdä asioita toisin kuin perinteiset sähköyhtiöt. Yritys ei pelkästään toimita sähköä, vaan etsii tapoja olla aidosti avuksi kaikille asiakkailleen. Sama toimintapa kattaa myös omat työntekijät – monipaikkainen työskentely ja hyvät mahdollisuudet etätyöhön tekevät työskentelystä joustavaa. 

”Vastuullisuus on meille selkeä ohjaava teema, moni puhuu siitä, mutta me olemme menneet sen osalta pintaa syvemmälle”, kertoo yritysmyynnin liiketoimintajohtaja Janne Laine. Lumme Energian ydinliiketoiminnassa vahvan pohjan luo uusiutuva energia. 

”Omistamme suurimman osan aurinkoenergiaa tuottavasta Solarigo-konsernista. Uskomme, että päästötön aurinkoenergia on vahvasti tätä päivää. Lisäksi tarjoamme esimeriksi tuuli-, bio- ja vesivoimaa sekä EKOenergia-sertifioitua sähköä. 

Laineen mukaan Lumme Energia erottuu vastuullisuuskeskustelussa myös paikallisuudella. Yritys tulee aidosti lähelle paikallisia ihmisiä ja paikallisia yrityksiä tehden heidän kanssaan tiivistä yhteistyötä. Lumme Energia järjestää esimerkiksi yhdessä kumppaniensa kuten yrittäjäjärjestöjen ja urheiluseurojen kanssa vastuullisuuskoulutuksia. 

”Olemme jo nyt valtakunnallinen toimija, mutta pyrimme myös paikalliseen läsnäoloon, joka erottaa meidät suurista sähköyhtiöistä.” 

Omat työntekijät tärkein voimavara 

Yrityksessä nähdään, että monipaikkainen työskentely ja etätyö ovat tulevaisuuden toimintatapoja, joilla voidaan parantaa niin viihtyvyyttä, paikkakuntien elinvoimaisuutta kuin liiketoiminnan jatkuvuutta. 

”Hyvät työvälineet ja mahdollisuudet tehdä töitä paikasta riippumatta tehostavat työntekijöiden tuottavuutta ja lisäksi lisäävät työtyytyväisyyttä ja vähentävät ympäristökuormitusta”, Laine korostaa. 

”Työntekijöiden elämänhallinta lisääntyy, kun he voivat itse järjestellä aikataulujaan ja tehdä rauhaa vaativia töitä vaikka kotoaan tai mökiltä” 

Monipaikkaisen työn avulla voitaisiin ratkaista myös muuttotappiokuntien tilannetta. 

”Joustolla ja eri sijainnissa työskentelemällä voitaisiin taata paremmin eri paikkakuntien elinvoimaisuus, kun yritykset voisivat palkata vakituisesti etäämpänä asuvan henkilön osaksi tiimiään. Tämäkin vaikuttaisi työhyvinvointiin, kun työntekijät voisivat jäädä omalle paikkakunnalleen töihin. ” 

Lisäksi aikataulu- ja paikkajousto vaikuttaa liiketoiminnan jatkuvuuteen. 

”Omassa työnkuvassani vastaan sähkönhankinnasta ja seuraan jatkuvasti markkinoita. Koska pystyn työskentelemään missä vaan, voin reagoida riittävän nopeasti muutoksiin. Tarvittaessa voimme siirtää kaupankäyntimme kokonaan pois kiinteältä konttorilta.” 

”Loppujen lopuksi meitä leimaa se, että pyrimme luomaan hyvää energiaa niin työntekijöille kuin asiakkaillemme. Työntekijöiden tyytyväisyys heijastuu asiakkaille ja heiltä saatavaan palautteeseen”, summaa Laine. 

lumme-energia.fi

solarigo.fi 

Jaa tämä artikkeli


Työelämä