Käyttäjäkeskeisestä ihmiskeskeiseen innovointiin


Palveluiden suunnittelussa on puhuttu käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta, mutta me haluamme puhua ihmiskeskeisyydestä. On hyvä huomioida, että palvelun arvon tuottavat kaikki sidosryhmät yhdessä, ei yksin loppukäyttäjät”, ihmiskeskeisen innovoinnin johtaja, FT, Anu Kankainen LINK Design & Developmentilta valottaa.

Väitöskirjansakin ihmiskeskeisestä innovoinnista tehnyt Kankainen lähestyy palvelumuotoilua psykologian näkökulmasta. Heidän tiiminsä koostuu monialaisista osaajista, ja joukosta löytyy esimerkiksi teollisia muotoilijoita, prototyyppien rakentajia, palvelumuotoilijoita sekä käyttäytymistieteilijöitä. Juuri syvällinen ihmismielen ymmärrys yhdistettynä teknologia- ja liiketoimintaymmärrykseen mahdollistaa ihmiskeskeisten innovaatioiden luomisen.

”Asiakkaamme ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta ja palkintoja tuotteillaan ja palveluillaan, joiden luomisessa me olemme olleet mukana”

”Meidän tekemisemme perustuu siihen, että ymmärrämme laajasti ihmisten tarpeet ja motivaation, minkä pohjalta luomme heille parempaa toimintaympäristöä”, UX & Service Design Director Piritta Winqvist jatkaa. ”Palvelumuotoilumenetelmät ovat rikastaneet toimintaa paljon ja tehnyt tiettäväksi, että yhden asian sijaan voimme suunnitella ja toteuttaa suurempiakin tuote-palvelu systeemejä ja kokonaisuuksia samoilla menetelmillä.”

LINK Design & Developmentilla on erinomaisia näyttöjä onnistuneista innovointiprojekteista, joissa yhdistyy digitaalinen ja fyysinen maailma. ”Asiakkaamme ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta ja palkintoja tuotteillaan ja palveluillaan, joiden luomisessa me olemme olleet mukana”, Kankainen ja Winqvist summaavat.

IHMISKESKEISEN INNOVOINNIN ELEMENTIT

1. Ihmiset keskiössä – haetaan innovointiin inspiraatiota ihmisten tarpeista ja motiiveista.

2.Yllättävät ideat – ideoidaan ratkaisuja, jotka eroavat olemassa olevista
vaihtoehdoista.

3.Protoilu – rakennetaan nopeasti konkreettisia prototyyppejä testattavaksi aidoissa toimintaympäristöissä.

4.Tarinallisuus – ideoiden ympärille luodaan inhimillisiä tarinoita, joilla motivoidaan ihmisiä käyttämään kehitettyjä ratkaisuja.

www.linkdesign.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli IT