Liiketoimintaa valtion mailla


Tuulivoimaa, retkeilyalueita, vesiviljelyä, tontteja mökkeilyyn ja yrittämiseen – valtion alueilta löytyy monia mahdollisuuksia liiketoimintaan.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tuulivoima on yksi merkittävä uusiutuvan energian lähde ja siksi myös osa ratkaisua. Metsähallitus aloitti Pyhännän Piiparinmäen tuulipuiston hankekehityksen yhdeksän vuotta sitten. Syksyllä kansainvälinen teknologiayritys Google ilmoitti ostavansa yli puolet puiston tuottamasta energiasta Haminan datakeskuksensa tarpeisiin.

Tuulivoimahankkeen rakennustyöt työllistävät suoraan ja välillisesti yli 500 henkilötyövuoden verran. Lisäksi Ilmattaren rakentama Piiparinmäen tuulivoimapuisto tuottaa seuraavan 30 vuoden ajan merkittäviä kiinteistövero- ja vuokratuloja niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

”Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Metsähallituksen pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta ja luo paikallista hyvinvointia”, Metsähallituksen kiinteistökauppapäällikkö Tauno Kandelin sanoo.

Tuulipuistojen lisäksi, kaivostoiminta tai Lapin hotellibisnes ovat hyviä esimerkkejä yritystoiminnasta, jonka maankäytön hyvä suunnittelu mahdollistaa. Metsähallituksen hallinnoimilla vesialueilla yritystoiminnan mahdollisuuksia on esimerkiksi vesiviljelyssä.

Metsähallitus ei kuitenkaan itse pyöritä liiketoimintaa, vaan luo mahdollisuuksia muille toimijoille, myös kansainvälisille sijoittajille ja yrittäjille.

Matkailutoimiala kasvaa edelleen

Matkailu kasvaa erityisesti Lapissa, jossa huikeasta kolmesta miljoonasta vuosittaisesta yöpymisestä yli puolet on kansainvälisiä matkailijoita.

Matkailussa niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin matkailijoiden viipymän kasvattaminen on keskeisessä asemassa. Tähän ollaan paneuduttu muun muassa Ruunaan retkeilyalueella, jolle on juuri valmistunut uusi yleissuunnitelma.

”Meillä on tavoitteena nostaa Ruunaan retkeilyalueen tulovaikutus aluetalouteen 4,8 miljoonasta eurosta 16,4 miljoonaan euroon vuodessa vuoteen 2030 mennessä”, Kandelin selvittää. Keskeinen keino tässä on alueen majoituskapasiteetin lisääminen ja nykyaikaistaminen yksityisten investointien kautta.

Lieksan kaupunki on ollut aktiivisesti mukana Ruunaan kehittämisessä. Metsähallitus tekee tiivistä yhteistyötä kuntien ja paikallisten toimijoiden kanssa myös muualla. Esimerkiksi Pudasjärven Iso-Syötteelle on juuri valmistunut uusi Kide-hotelli ja kaupungin Lumi-Areena.

Inarissa puolestaan mietitään parhaillaan, miten Saariselällä pystytään vastaamaan kovaan tonttikysyntään. Rovaniemellä uutta majoitusta rakennetaan suunnittelutarveratkaisun kautta. Etelämpänä mielenkiintoinen kohde on Puumalan Pistohiekka, jonne on laadittu paikalliseen puurakentamiseen perustuva konseptisuunnitelma.

”Pohjia ja mahdollisuuksia on monia, niitä toteuttamaan tarvitaan uusia yrityksiä”, Kandelin summaa.

www.metsa.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi