Lihavuus on pitkäaikaissairaus


Lihavuuden ehkäisyn ja hoidon tavoitteena on estää lihavuuden paheneminen, auttaa potilasta painonhallinnassa, ehkäistä ja hoitaa lihavuuden aiheuttamia sairauksia sekä parantaa työ- ja toimintakykyä ja elämänlaatua.

Nyrkkisääntönä voidaan edelleen pitää: mitä enemmän ylipainokiloja, sitä herkemmin erilaisia sairauksia ilmaantuu.

Helsingin yliopiston lihavuustutkimusyksikön kliinisen metabolian professori, HUS lihavuuskeskuksen ylilääkäri Kirsi Pietiläisen mukaan ylipainoisten ihmisten sairastuvuuserot ovat kuitenkin merkittäviä: ”Tutkittavanani on ollut kaksisataa kiloa painavia ilman sokeriaineenvaihduntahäiriöitä olevia henkilöitä sekä vain lievästi ylipainoisia rasvamaksaa, sydäntautia ja diabetesta sairastaneita. Ylipainoisten herkkyys saada eri sairauksia ja niiden yhdistelmiä vaihtelee suuresti.”

Pietiläinen muistuttaa, että lihavuus on krooninen sairaus. Sillä on neurobiologinen pohja, jossa ruokahalun säätely on häiriintynyt.

”Lihavuuteen liittyviä sairauksia puolestaan on noin kolmekymmentä.”

Hän jaottelee ne kolmeen eri ryhmään: mekaanisiin, metabolisiin ja mentaalisiin. ”Mekaanisiin kuuluvat esimerkiksi nivelrikot ja uniapnea, metabolisiin diabetes, kolesteroli, verenpaine, sydäntaudit, aivoverenkiertohäiriöt ja mentaalisiin ahdistus ja masennus.”

“Jopa viiden prosentin painonlasku parantaa jo metabolista terveyttä.”

Elintapahoito on ensisijainen hoitomuoto

Jopa viiden prosentin painonlasku parantaa jo metabolista terveyttä. Ensisijainen hoitomuoto on suunnitelmallinen, usealla tapaamiskerralla toteutettava elintapahoito, jossa huomioidaan ruokatottumukset, liikunta, uni, päihteet, psyykkinen hyvinvointi ja voimavarat sekä käsitellään syömiseen ja painonhallintaan liittyviä ajatuksia, tunteita, asenteita ja käyttäytymistä.

Suomessa lasten lihavuutta hoidettaessa hoito on perhekeskeistä.

”Suositan samaa mallia myös ylipainoisten pariskuntien hoidossa.”

Aikuisilla elintapahoitoa tukevia menetelmiä voivat olla erittäin niukkaenerginen dieetti (ENED) ja lääkitys. Sairaalloista lihavuutta voidaan hoitaa kirurgisesti, jos asianmukaisella elintapahoidolla ja lääkehoidolla ei saada pysyvää laihtumistulosta.

”Lihavuuden hoitoon on elintapamuutosten ja kirurgian lisäksi saatavilla lääkehoitoa. Lihavuuslääkkeet vaikuttavat mm. rasvojen imeytymisen vähentymiseen tai ruokahalun hallintaan”, Pietiläinen kertoo ja lisää: ”Myös lihavuusleikkauksia voisi tehdä enemmän. Leikkaus on tehokas, pysyviä tuloksia sairaalloisen lihavuuden hoidossa tuottava ja auttaa diabeteksen hoidossa.”

Painonhallintatalo.fi

Painonhallintatalo.fi on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä virtuaalipalvelu terveellisen laihduttamisen ja painonhallinnan tueksi.

”Palvelu tarjoaa tutkittua tietoa lihavuuden hoidosta sekä elämäntapamuutokseen tähtäävää terveyslaihdutusvalmennusta, johon pääsee lääkärin lähetteellä”, Pietiläinen vinkkaa.

FI20OB00003_03_2020 Artikkelin kustantaa Novo Nordisk Farma Oy

Jaa tämä artikkeli


Terveys