Leijona Catering panostaa työntekijöiden kehittymiseen, vaikutusmahdollisuuksiin ja hyvinvointiin


Leijona Catering Oy huolehti hyvästä työturvallisuudesta sekä henkilöstön hyvinvoinnista monin eri tavoin.

Leijona Catering on työnantaja, joka näkee jokaisen työntekijänsä yksilölliset kyvyt ja tukee osaamisen kasvattamista. Matalan hierarkian ja vuorovaikutteisen kulttuurin avulla on luotu yrityskulttuuri, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu.

”Se miten tuemme henkilöstömme osaamista ja hyvinvointia näkyy suoraan ulospäin”, aloittaa henkilöstön kehittämispäällikkö Satu Ilvonen.

”Tämä on erityisesti ravintola-alalla erityisen tärkeää, työntekijöistä on huutava pula.”

Myös henkilöstöjohtaja Heidi Kolehmainen korostaa, että hyvä työnantajamielikuva kumpuaa organisaation sisältä.

”Se syntyy henkilöstömme ammattiylpeydestä ja vallitsevasta yrityskulttuurista, jossa aidosti välitetään.”

Työntekijöiden urapolkujen tukeminen on selkeä tapa sitouttaa henkilöstöä.

”Työuran tulee nykyisin sisältää uuden oppimista ja varsinkin nuorempi sukupolvi osaa jopa vaatia sitä”, toteaa Ilvonen. Osaamista kasvattamaan organisaatiolla on käytössä Leijona Akatemia, koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa henkilöstölle yksilöllisiä vaihtoehtoja.

”Leijona Akatemia on perinteisestä koulutustarjonnasta kehitetty strateginen ohjelma, jolla on tärkeä merkitys henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Se sisältää erilaisia oppimispolkuja traineeohjelmista vaativiin koulutuskokonaisuuksiin”, Ilvonen kertoo. Leijona Akatemian osana alkaa kevään lopulla toimia myös digitaalinen oppimisympäristö Digi-Leijona, jonka avulla henkilöstö voi opiskella joustavasti omien aikataulujensa mukaisesti.

Tutkittua hyvinvointia ja positiivista ilmapiiriä

Leijonassa on systemaattisesti seurattu henkilöstön tyytyväisyyttä Great Place to Work -sertifiointitutkimusten avulla, jonka tuloksia hyödynnetään tärkeänä osana kehitystyötä. Tänä vuonna Leijonan saama sertifikaatti kertoo pitkäjänteisestä työstä.

”Erityistä huomiota on kiinnitetty johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Myös työyhteisötaitojen ja tiimissä viihtymisen merkitys oli luettavissa tuloksista”, mainitsee Kolehmainen.

Työhyvinvointiin panostaminen näkyy vahvasti arjessa, aina ergonomiasta viestintätapoihin.

”Työnantaja tarjoaa esimerkiksi kattavan työterveyden, tyky-toimintaa ja hyvinvointianalyysejä”, mainitsee Helsingin Santahaminassa sijaitsevan Varuskuntaravintola Ignatiuksen vuoropäällikkö Jussi Dyrendahl-Nyblin.

”Työntekijöistä välittäminen näkyy niin, että henkilöstömme mielestä töihin on mukavaa tulla, sen takia vaihtuvuutemmekin on pientä.”

Työntekijöihin luottava ilmapiiri ja paikallinen sopiminen leimaavat Leijonan yrityskulttuuria.

”Meille on sen avulla syntynyt hyvä yhteen hiileen puhaltamisen meininki”, kertoo pääluottamusmies Taina Huhti. Motivaatiota työpaikalla lisäävät matala hierarkia, vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen työn kehittämiseen.

Leijonassa koetaan, että hyvä työntekijäkokemus on avain myös loistavaan asiakaskokemukseen.

”Henkilöstömme on erittäin ammattitaitoinen ja ammattiylpeä joukkue, kaikkea tekemistämme ohjaa halu tuottaa asiakkaillemme vain parasta”, summaa Kolehmainen.

Vastuullinen ruoka-alan osaaja

Leijona Catering Oy on ruokapalveluihin erikoistunut yritys, jonka liiketoiminta koostuu Puolustusvoimien strategisesta kumppanuudesta, Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuollosta sekä muiden turvallisuuskriittisten asiakkaiden ja valtionhallinnon kohteiden ravintolatoiminnasta. Yhtiö toimii lähes kuudessakymmenessä toimipisteessä ympäri Suomen, ja yhtiön palveluksessa työskentelee noin 490 catering-alan erikoisosaajaa. Yhtiö valmistaa asiakkailleen päivittäin yli 70 000 ateriaa. Vastuullisuus on yksi Leijona Catering Oy:n arvoista sekä kiinteä osa yhtiön strategiaa ja liiketoiminnan johtamista.

Jaa tämä artikkeli


Työelämä