Lehdon puukerrostalokonsepti vastaa vaatimukseen kohtuuhintaisista ja ekologisista asunnoista


Lehdon puukerrostalot rakennetaan tehtailla valmiiksi tilaelementeiksi, mikä tuo mukanaan kustannustehokkuutta ja tasaista laatua. Lehdolta korostetaan, että puukerrostalorakentaminen on tapa vastata megatrendeihin ja uudistaa koko rakentamisen kenttää. 

”Asiakasrajapintaa ajatellessa hinta on ehdottomasti tärkein etu. Modulaarisella tavalla rakentamalla voimme tarjota ekologisen vaihtoehdon, ilman että kustannukset nousevat”, aloittaa Lehdon toimitusjohtaja Hannu Lehto. 

Lehdon puukerrostalokonsepti perustuu työvaiheiden siirtämiseen ulkoa työmaalta sisälle omiin, kotimaisiin tehtaisiin. Kerrostalot rakennetaan valmiiksi tilaelementeiksi, jotka asennetaan työmaalla. Teollinen valmistaminen tuo mukanaan monia etuja laatuun ja materiaalien hyödyntämiseen liittyen. 

”Materiaaleja käsitellään säältä suojassa, lämpimissä halleissa. Sisätiloissa myös hävikkiä syntyy vähemmän. Työmaalla syntyvä hävikki sen sijaan harvoin kiertää takaisin käyttöön”, Lehto mainitsee. 

Lehto kuuluttaa rakentamiseen parempaa elinkaaren hallintaa. Yrityksessä tähän pyritään pääsemään esimerkiksi uusilla, digitaalisilla työkaluilla, jotka mahdollistavat tuotetiedon hallinnan uudella tavalla. 

”Ajatuksena on niin sanottu digitaalinen kaksonen, jonka avulla voidaan nähdä mitä tuotteita rakentamisessa on käytetty. Tällä on kiistattomat edut elinkaaren hallinnassa ja esimerkiksi huollettavuudessa. Parhaimmillaan rakennukset voisivat olla jopa siirrettävissä.” 

Megatrendit ohjaavat rakentamisen muutosta 

Rakentamisen megatrendeiksi on määritelty teollinen valmistaminen, digitalisaatio ja ekologisuus. Lehto rakentaa jo tällä erää rakentamisen megatrendien mukaisesti toisin kuin perinteinen rakennusteollisuus. 

Modulaarisesti rakentuva puukerrostalo on oiva esimerkki siitä, miten megatrendejä mukaileva rakentaminen yhdistyy lopulta asiakashyödyiksi ja vastauksiksi rakentamisen ongelmiin. Lehto uskoo, että megatrendeihin hyvin osuvan modulaarisen puurakentamisen osuus kasvaa merkittävästi. Paine myös rakennusalan regulaation osalta ohjaa siihen suuntaan. Rakennusteollisuuden muutos vaatii kuitenkin ajattelu kehittymistä monella suunnalla. 

”Haastaisin ajattelua siitä, että jokaiselle tontille on rakennettava uniikki talo ja toisaalta, että modulaarinen rakentaminen tarkoittaa parakkeja”, Lehto toteaa. 

Lehto näkee, että yrityksellä itsellään on hyvät lähtökohdat toimia rakennusalan suunnannäyttäjinä. 

”Meillä on koko arvoketju omissa käsissä, voimme tehdä muutoksia ja viedä innovaatioita itse suoraan tuotteisiin”, hän summaa. 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi