Laadukas varhaiskasvatus tuo inhimillistä ja taloudellista pääomaa


Laadukas varhaiskasvatus tuottaa pienelle lapselle sellaista inhimillistä pääomaa, joka kantaa pitkälle aikuisuuteen. Alle kouluikäisenä lapsi oppii herkimmin vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, rakentaa minäkuvaansa, oppii millainen hän on oppijana sekä hankkii tiedollisia valmiuksia. Laadukkaan varhaiskasvatuksen vaikuttavuus on todistettu useissa suomalaisissa ja kansainvälisissä pitkittäistutkimuksissa.

”Seitsemän ensimmäistä elinvuotta ovat merkittävimmät elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Jos lapsi on saanut tällöin hyvät eväät oppimiseen, hän jatkaa tutkimusten mukaan useimmiten korkeampaan koulutukseen. Korkeatasoisella varhaiskasvatuksella voidaan vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan keskeisiin kysymyksiin kuten ilmastonmuutokseen liittyviin asenteisiin tai maahanmuuttajataustaisten lasten kotoutumiseen ja myöhempään työllisyyteen”, sanoo tänä vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan viettävän Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen.

”Varhaiskasvatuksen laadun takaavat korkeasti koulutetut opettajat.”

1990-luvulla varhaiskasvatukseen tehdyt leikkaukset näkyvät nyt syrjäytyneinä nuorina. Nyt varhaiskasvatukseen on alettu uudelleen panostaa, mutta Pakanen muistuttaa, että hyvää kehitystä pitää jatkaa, jotta rakenteet saadaan kuntoon. Nykyinen laki edellyttää, että kaikissa lapsiryhmissä on oltava kaksi korkeakoulutettua aiemman yhden sijaan. Siirtymäajan vuoksi tulokset alkavat näkyä kuitenkin vasta useamman vuoden kuluttua.

”Varhaiskasvatuksen laadun takaavat korkeasti koulutetut opettajat. Ennen kuin kaikissa ryhmissä on riittävästi varhaiskasvatuksen opettajia ei voida puhua varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta”, Pakanen toteaa.

Opettajien pitää myös saada tehdä sitä työtä, johon heidät on koulutettu. Vastuut ja tehtäväkuvat on palkkauksen ohella laitettava kuntoon, jotta opettajien arvokas korkeakoulutus on taloudellisesti kannattavaa. Moni kunta on jo ymmärtänyt, että panostamalla varhaiskasvatukseen kunta säästää myöhemmin esimerkiksi erityisopetuksen tai sosiaalitoimen kustannuksissa. Tutkimusten mukaan yksi varhaiskasvatukseen käytetty euro tuottaa tutkimusten mukaan noin 7 euroa tai jopa 10-12 euroa.

”Laadukas varhaiskasvatus on lapsen etu ja oikeus. Siitä hyötyvät kaikki lapset. Se tuo lapselle hyvät lähtökohdat elinikäiseen oppimiseen”, Pakanen tiivistää.

www.lastentarha.fi/

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Koulu, oppiminen