LASTENSUOJELUSSA on mahdollisuuksia


Mitä jos lastensuojelua tehtäisiin oikeassa paikassa ja oikealla tavalla? Tutkimusten mukaan moniammatillinen, kotiin vietävä työ auttaa perheitä. Silti valtaosa lastensuojelun euroista uppoaa lasten sijoittamiseen kodin ulkopuolelle. Muitakin mahdollisuuksia on. 

”Ensimmäistä kertaa on sellainen olo, että meitä on oikeasti kuultu ja meidän ongelmia ymmärretty”, toteaa perheen äiti. Uusperheen esikoisella on ADHD ja kiintymyssuhdehäiriö. Nuorimmainen on vasta vaippaikäinen. Äiti on masentunut, ja perheen taloudellinen tilanne on tiukka. Kodin olohuoneessa istuvat psykologi ja sosiaalityöntekijä. Tapaamisella keskustellaan äidin mielenterveyden haasteista ja niiden vaikutuksista arjen- ja elämänhallintaan, vanhemmuuteen ja vuorovaikutukseen lasten kanssa. 

Lastensuojelun avohuollon tukitoimena perheen kotona toteutetaan moniammatillista perhekuntoutusta. Työryhmä on koottu perheen yksilölliset tarpeet ja pulmat huomioiden palveluntuottajan monialaisen tiimin joukosta. Käytettävissä olisi mm. sosiaalityöntekijä, aikuis- ja lastenpsykiatrian osaaja, perheterapeutti, sosionomi, psykologi ja neuropsykiatrinen valmentaja. Perheen pitkittyneiden ja monitahoisten haasteiden ratkominen vaatii aidon kohtaamisen lisäksi monipuolista ammatillista osaamista.

Sijaishuollosta moniammatilliseen avohuollon työhön 

Lastensuojelu tulee kunnille kalliiksi. Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun kustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä 400 miljoonaa, ja tästä summasta 80 % koitui huostaanotoista. Tutkimustieto valitettavasti osoittaa, että lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle ei usein paranna lasten psyykkistä vointia tai toimintakykyä. 

Laki asettaa lastensuojelun avopalvelut etusijalle. Huomio tulisikin kiinnittää rahoituksen ohjaamiseen ensisijaisesti avopalveluihin, niiden kehittämiseen ja uusiin innovaatioihin. 

Tutkitusti vanhemmuuden, vanhempien mielenterveyden sekä arjen tukeminen suojaavat lasten kehitystä ja edistävät heidän selviytymistään vastoinkäymisten koskettaessa perhettä. Kotikäynnit ja vanhemmuuden taitojen ohjaus voivat vähentää lasten kaltoinkohtelun riskiä. Lapsuudessa saadun hoivan hyödyt näkyvät pitkäaikaisesti yksilön terveydessä, koetussa hyvinvoinnissa, kyvyssä oppia ja ansaita elantonsa. Lasten saaman hoivan

vahvistaminen ja heidän suojaamisensa kielteisiltä lapsuudenaikaisilta kokemuksilta ovat kannattavia investointeja. Lastensuojelun piirissä olevien perheiden tuen tulisi olla moniammatillista ja toteutua ensisijaisesti perheen kodissa. Profiam Sosiaalipalveluiden tuottamalla aidosti moniammatillisella kotiin tehtävällä perhekuntoutustyöllä voidaan saavuttaa merkittäviä inhimillisiä sekä taloudellisia säästöjä. 

Profiam Sosiaalipalvelut Oy 
  • 100 % kotimainen yritys 
  • Toiminta-alueina mm. Varsinais- Suomi, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Uusimaa ja Kanta-Häme 
  • 70 yhteistyökuntaa 
  • Lähes 100 sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaista

www.profiam.fi

Jaa tämä artikkeli


Perhe