Lasten etu on kunnan etu


 Johanna Laaja

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on väline, jonka avulla kunta voi varmistaa lasten oikeuksien toteutumisen mahdollisimman hyvin. 

Suuri osa lasten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Päätökset ovat tärkeitä, sillä lapsuus on poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen jakso ihmisen elämässä. Näissä päätöksissä tulee arvioida lapsen etu, mutta yhtä tärkeää on muistaa arjessa tapahtuva vuorovaikutus sekä turvallinen lapsuus koulussa ja kotona. 

”Varhaisvuosien pohjalle rakentuu yksilön ja koko yhteiskunnan tulevaisuus”, taustoittaa Unicefin lapsiystävällisen hallinnon asiantuntija Johanna Laaja. 

”Taustalla on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka takaa lapsille erityiset oikeudet. Lapsiystävällinen kunta -mallissa on kyse juuri näiden oikeuksien toteutumisesta. Kyseiset oikeudet on hyvin kirjattu kansalliseen lainsäädäntöömme, mutta on kuitenkin tarpeen miettiä, miten ne oikeasti saadaan elämään lasten arjessa.” 

Koko kunta sitoutuu 

Unicef ottaa vuosittain uusia kuntia mukaan malliin. Haku Lapsiystävällinen kunta -malliin voi lähteä liikkeelle esimerkiksi valtuutetun aloitteesta tai virkamiesvalmisteluna. Kunnanhallituksen päätös auttaa varmistamaan koko kunnan sitoutumisen alusta asti, ja se tarkoittaa käytännössä kunnan omien organisaatioiden lisäksi kolmatta sektoria, perheitä ja lapsia. 

Mallin toteuttaminen alkaa Unicefin alkukoulutuksella kunnan koordinaatioryhmän kanssa. 

”Sen jälkeen kunta tekee nykytilan kartoituksen. Unicefin laatimien kysymysten avulla ja lapsia kuuntelemalla löytyvät kunnan vahvuudet, kehityskohteet ja mahdolliset katvealueet. Tulosten perusteella kunta luo itselleen tavoitteet ja toimintasuunnitelman, joiden etenemistä sekä kunta että UNICEF arvioivat ja seuraavat säännöllisesti.”, Johanna Laaja kertoo. 

Kahden vuoden kehittämisen jälkeen on ensimmäinen arviointi, saako kunta tunnustuksen. Jotta kunta voi saada tunnustuksen, sen on pystyttävä osoittamaan edistystä valitsemissaan kehityskohteissa ja sitouduttava jatkuvaan kehittämistyöhön. 

Mallissa mukana olevia kuntia on tällä hetkellä 37 ja se kattaa 30 % Suomen lapsista.
www.unicef.fi/lapsiystavallinenkunta 

KUNTA VOI HAKEA MUKAAN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA -MALLIIN TÄNÄ VUONNA VIELÄ 30.11.2020 ASTI. 

Tutustu hakuohjeisiin: www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/mukaan-malliin 

YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN NELJÄ YLEISPERIAATETTA 
  • yhdenvertaisuus 
  • lapsen etu 
  • oikeus elämään ja kehittymiseen 
  • osallisuus 
Jaa tämä artikkeli


Perhe