LASSILA & TIKANOJA on Huomisella töissä


Lassila & Tikanoja edistää toiminnallaan luonnonvarojen kestävää käyttöä, hillitsee ilmastonmuutosta sekä innovoi ratkaisuja turvallisten ja terveellisten työolosuhteiden luomiseksi.

Lassila & Tikanojan rooli vastuullisena yrityksenä kiteytyy siihen, kuinka yritys pitää huolta kiinteistöistä, ympäristöstä ja ihmisistä.

”Sanomme olevamme Huomisella töissä, kun huolehdimme siitä, miten materiaalien kierrätys toimii Suomessa, kuinka kiinteistövarallisuuden arvo säilyy ja energiaa käytetään säästeliäästi”, siivous- ja tukipalveluiden henkilöstöpäällikkö Anu Heikkilä L&T:lta valottaa yrityksen liiketoiminnan ydintä.

Yrityksessä on huomattu työhaastatteluissa, että ihmiset hakevat heille jaetun arvomaailman vuoksi: hakijoilla on vahva halu työllistyä yrityksiin, joilla on yhteiskunnallinen agenda. L&T:n oman henkilöstötutkimuksen mukaan peräti 80 prosenttia kertoi kokevansa työnsä merkitykselliseksi.

”Vaikka kaikkien työ ei suoraan liity vastuullisuuden kehittämiseen, niin meillä kaikki ovat yhtä työyhteisöä, joka auttaa asiakkaitamme toimimaan vastuullisemmin”, Kiinteistöpalveluiden henkilöstöjohtaja Nea Seppäläinen-Ahlbom valottaa.

“Meillä kaikki ovat yhtä työyhteisöä, joka auttaa asiakkaitamme toimimaan vastuullisemmin.”

Osaavat tekijät löytävät keinot kiinteistöjen energiatehokkuuteen

Kiinteistötekniikan asiantuntijana työskentelevän L&T Smartti energiapalvelujen palvelupäällikön Tuomas Hietalan työssä konkretisoituu L&T:n ympäristövastuullinen toiminta. Suomi on jopa valtionjohdon tasolta asettanut tavoitteeksi, että yhteiskunta on hiilineutraali vuonna 2035. Ja esimerkiksi eräät kaupungit ovat asettaneet vieläkin kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita.

Jotta näihin tavoitteisiin ylletään, vaatii se muitakin toimia kuin ”sähkön tuottamista uusiutuvilla energianlähteillä”, kuten Hietala asian pukee. L&T auttaa asiakkaitaan kehittämään kiinteistöjensä energiatehokkuutta, ja usein ensimmäiset konkreettiset tulokset saavutetaan ilman investointeja.

”Kyse voi olla todella yksinkertaisista asioista, joita ei ole osattu ajatella ilman alan laajaa kokemusta, jota taas me olemme kartuttaneet pitkällä aikavälillä ja lukuisten asiakkaiden kanssa. Olemme onnistuneet esimerkiksi säästämään asiakkaaltamme 3 500 euroa kuukaudessa napin painalluksella, kun laitoimme valaistuksen automaattiohjaukselle”, Hietala kertoo.

”Energiatehokkuus ei tarkoita olosuhteiden heikentämistä siten, että sisäilma on huonompi tai lämmityksestä tingitään, vaan säästöä saavutetaan järkevillä teoilla, esimerkiksi ilmastoinnin ohjaamisella käyttäjämäärien perusteella.”

Hyvä työllistäjä kantaa sosiaalisen vastuunsa

L&T haluaa olla osaltaan rakentamassa laajemmin talouskasvua ja yhteiskunnan hyvinvointia. Yritys esimerkiksi rekrytoi vuodessa 3 000 ihmistä, ja tarjoaa kesäkaudella jopa tuhannelle nuorelle työpaikan, joille monille kyseessä on ensimmäinen kontakti työelämään. Lisäksi yhtiö työllistää runsaasti maahanmuuttajia ja tekee aktiivisesti töitä osatyökykyisten työllistämiseksi.

”Olemme mukana esimerkiksi THL:n Iisisti töihin -hankkeessa, jonka tavoitteena on saavuttaa hallituksenkin agendalla oleva työllisyysasteen nosto 75 %:iin tarjoamalla töitä osatyökykyisille. Lisäksi olemme yhtenä edelläkävijöistä mukana Lasten ja nuorten säätiön Huippuharkka-hankkeessa, jonka kautta tulemme tarjoamaan 50:lle syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle töitä”, Anu Heikkilä kertoo yrityksen sosiaalisesta vastuunkannosta työllistämisessä.

”Ihmiset tekevät meidän bisneksen. Sisäisesti olemme panostaneet paljon henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyyn – meillä on esimerkiksi pakollista laajempi työterveyshuolto”, Nea Seppäläinen-Ahlbom täydentää.

Tulevina vuosina L&T panostaa esimerkiksi esimiestyön laadun kehittämiseen valmentavaa esimiestyötä ja asiakaspalvelutaitoja kehittämällä. ”Meillä jokainen henkilö on asiakaspalvelija. Olemme sekä oman että asiakasyrityksemme käyntikortteja hoitamissamme kiinteistöissä.”

L&T:lla on koko ajan tarjolla lukuisia mahdollisuuksia eri ammattiryhmissä heille, jotka haluavat työssään konkreettisesti tehdä työtä vastuullisuuden puolesta ja olla mukana luomassa hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

”Tämä talo on täynnä erilaisia uratarinoita, joissa ihmiset ovat kasvaneet harjoittelijatason positioista alansa koviksi asiantuntijoiksi tai edenneet yhä vain vastuullisempiin tehtäviin”, Heikkilä ja Seppäläinen-Ahlbom vetävät yhteen L&T:n tarjoamia uramahdollisuuksia.

www.lt.fi

Jaa tämä artikkeli


Työelämä