Utelias mieli


Lisääntyvä nuorisotyöttömyys, kasvavassa määrin muuttuva globaali talous ja jatkuvasti kehittyvä teknologia ovat luoneet uudenlaisia paineita koulutuksen järjestäjille. 18–24-vuotiaiden nuorten määrä, jotka eivät opiskele tai ole työelämässä, on kasvanut maailmanlaajuisesti.

Nuorisotyöttömyyden lisääntyessä ammatillinen koulutus esitetään usein ratkaisuksi. Ammatillinen koulutus ei kuitenkaan ole nopea ratkaisu nuorisotyöttömyyteen, joka vaatii pitkäjänteistä institutionaalista ja kulttuurista muutosta.

Kansainvälisestä näkökulmasta tarkasteltuna Suomen ammatillisen koulutuksen uudistuksia pidetään hyvinä ja niiden suuntaa oikeana. Uudistettu oppimisen malli vaatii opiskelijoilta aikaisempaa suurempaa itseohjautuvuutta, reflektiotaitoja sekä aktiivista toimijuutta. Jotta ammatillinen koulutus on vaikuttavaa, resursseja pitää olla erityisesti ohjauksellisiin palveluihin; ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien tulee saada laajemmin työelämätaitoja ja elämänhallinnan taitoja.

Kaikkien opiskelijoiden on osattava hyödyntää automaation ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja heidän pitää pystyä sopeutumaan muuttuvaan työympäristöön. Jotta tulevaisuuden tekijät voivat olla muutoksessa askeleen edellä, heidän on oltava luovia ja sosiaalisesti taitavia. Jatkuvan oppimisen taidot ja utelias mieli on keskiössä pitkän aikavälin menestymisessä.

Lasse Leponiemi
Toiminnanjohtaja, co-founder
HundrED

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi Koulu, oppiminen