Kiertotalousajattelu halutaan tuoda osaksi kaikkea päätöksentekoa


Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on nostaa kiertotalousajattelu olennaiseksi osaksi ammattikorkeakoulujen opetusta.

”Konkretisoituva kiertotalous on olennainen tekijä Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja kattotason tavoitteena on, että kiertotalousnäkökulma olisi osa kaikkea yhteiskunnassa tapahtuvaa toimintaa”, hanketta koordinoiva Sanna Tyni Lapin AMK:sta kertoo. Lapin AMK on mukana myös uudessa Sitran rahoittamassa Kierto- ja biotalouskeskuksessa (www.teollinenkiertotalous.fi).

KIERTOTALOUSAMK-HANKKEEN koordinaattori Sanna Tyni Lapin AMK:sta osallistui 19 ammattikorkeakoulua yhteen kokoavan hankkeen työpajaan Espoossa toukokuun lopussa. Lapin AMK johtaa hanketta, jossa muut toteuttajat ovat Arcada, Centria, Haaga-Helia, HAMK, XAMK, Karelia, KAMK, LAMK, Lapin AMK, Laurea, JAMK, Metropolia, Novia, OAMK, Savonia, SeAMK, TAMK, Turku AMK, VAMK.

”Konkretisoituva kiertotalous on olennainen tekijä Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista.”

KiertotalousAMK-hankkeen opetukseen kohdentuvat kehitysalueet koostuvat yhdeksästä pääteemasta, jotka jakautuvat 30 pienempään aihealueeseen. Mukana olevat ammattikorkeakoulut valitsevat näistä omiin opetusaloihinsa ja vahvuuksiinsa sopivat teemat. Hankkeessa yhteistyössä kehitettäviä kurssisisältöjä pilotoidaan hankkeen aikana oppilaitoksissa.

Hankkeen tuloksena kiertotalousnäkökulmaa juurrutetaan osaksi ammattikorkeakoulujen nykyisiä opintokokonaisuuksia, ja lisäksi opiskelijoille tulee tarjolle joustavasti suoritettavia syventäviä kiertotalouden verkkoopintoja. Opinnoista noin 50 prosenttia toteutetaan myös englanniksi ja joitain myös ruotsiksi.

”Hankkeen tuloksena syntyvät materiaalit ovat yhteisesti käytettävissä. Opettajat voivat vapaasti hyödyntää materiaalia osana omaa tuntisuunnittelua tai hyödyntää täysin luomiamme opintokokonaisuuksia.”

Toinen puoli hanketta on uusien oppimisympäristöjen luominen: ”Me olemme esimerkiksi toteuttaneet virtualisoidun version Rovaniemellä koulutuskeskus REDU:n hakekontista, jonka kautta sen toimintaa pääsee opiskelemaan mistä vain VR-tekniikan avulla. Oppimisympäristöt voivat olla myös fyysisiä tiloja, tapahtumia tai erilaisia digitaalisia alustoja.”

”Hankkeessa hyväksi havaitut käytänteet saatetaan pysyväksi osaksi AMK-opetusta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on viedä kiertotalousnäkökulmaa opiskelijoiden kautta työelämään niin, että se on kaiken päätöksenteon taustalla tulevaisuuden yhteiskunnassa”, Tyni summailee.

Lue lisää hankkeesta osoitteesta
www.kiertotalousamk.fi.

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi